Φοιτητής που έχει ολοκληρώσει τα προπαρασκευαστικά προγράμματα foundation του ιδιωτικού κολλεγίου DEI