Μεταπτυχιακό τμήμα - Master στην Θεσσαλονίκη από το DEI College