Φοιτητής που έχει ολοκληρώσει τα προπαρασκευαστικά προγράμματα foundation του ιδιωτικού κολλεγίου DEI

Σπουδές στο Εξωτερικό

Το DEI College με τη πολυετή εμπειρία που έχει στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι η καταλληλότερη επιλογή για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να φοιτήσει στο εξωτερικό.


Πιο συγκεκριμένα, το DEI College προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: