Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Τμήμα Νομικής

Πτυχίο Νομικής - Law LLB (HONS)

Περιγραφή του Προγράμματος 

Το Τμήμα Νομικής του Kολλεγίου DEI αποτελεί τη ναυαρχίδα του Kολλεγίου, καθώς θεωρείται το πιο έμπειρο και πιο παλιό στις σπουδές Νομικής στη Θεσσαλονίκη. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών Νομικής οδηγεί στην απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας, που μπορεί να ασκηθεί επιτυχώς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μια ομάδα άριστα καταρτισμένων Ελλήνων ακαδημαϊκών δικηγόρων, με εμπειρία και γνώση πάνω σε κάθε τομέα του δικαίου - από το Ποινικό και το Εταιρικό ως το Ευρωπαϊκό και το Ναυτιλιακό, προσφέρει στον σπουδαστή της νομικής όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας. 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής “Law LLB (Hons)” προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Sunderland. Απευθύνεται σε υποψηφίους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση ενός ανταγωνιστικού πτυχίου Νομικής και αποσκοπούν σε μια επιτυχημένη καριέρα στο νομικό κλάδο.

Οι σπουδαστές του Τμήματος Νομικής του Κολλεγίου DEI, θα αποκτήσουν  δεξιότητες και ικανότητες που θα τους διαμορφώσουν θετικά ως επαγγελματίες του νομικού κλάδου και θα τους βοηθήσουν στην επιτυχή απόκτηση του πτυχίου τους. 

Επιπλέον, οι σπουδαστές του Κολλεγίου DEI έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου, στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του University of Sunderland, δωρεάν συμμετοχή στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο Κολλέγιο DEI και κάρτα προνομίων με εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Νομικής συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το επίθετό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το email σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
Αποδοχή(*)
Invalid Input

Invalid Input

Πρόγραμμα Σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών της Νομικής  Σχολής του University of Sunderland με φοίτηση στο DEI College μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια σε περίπτωση full-time φοίτησης ή σε 6 χρόνια σε περίπτωση part-time φοίτησης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, ομαδικές εργασίες και έρευνα. Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν εργασίες, έρευνα, παρουσιάσεις και γραπτές εξετάσεις.

 

Έτος 1ο

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του πρώτου έτους της σχολής Νομικών Σπουδών:

 • Legal Skills and Methods - Νομικές Δεξιότητες και Μέθοδοι

  Οι σπουδαστές της νομικής σχολής θα μελετήσουν το αγγλικό δίκαιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, θα γνωρίσουν τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη δικαιοδοσία τους, την αρχή του δεδικασμένου, τις διάφορες προσεγγίσεις νομοθετικής ερμηνείας και το νομικό επάγγελμα.

 • Practical Contract Law - Πρακτικό Ενοχικό Δίκαιο

  Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν το δίκαιο των συμβάσεων, τις προϋποθέσεις για τη σύναψη σύμβασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καθώς και τις συνέπειες παράβασης των όρων μιας σύμβασης.

 • Criminal Law - Ποινικό Δίκαιο

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν το ποινικό δίκαιο, την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση ενός αδικήματος, τη γενική κατηγοριοποίηση των αδικημάτων και την εφαρμογή των ποινικών αρχών, σε συγκεκριμένα αδικήματα κατά προσώπων, όπως ο φόνος, η ανθρωποκτονία, η επίθεση, η σωματική βλάβη και αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, όπως η κλοπή, η ληστεία, η διάρρηξη, η εγκληματική ζημία.

 • Criminal Procedure - Ποινική Διαδικασία

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν την ποινική διαδικασία, καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων, την άσκηση της ποινικής δίωξης, την χορήγηση εγγύησης, την έναρξη της δίκης και τους κανόνες κατά τη διενέργεια αυτής και την περάτωση της.

 • Public Law and the Law of the European Union - Δημόσιο Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν τη σχέση μεταξύ του βρετανικού Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές και νομικές πτυχές της σχέσης αυτής, καθώς και τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η Ε.Ε., όπως οι κανόνες και η βασική νομιμότητα και το δίκαιο του ανταγωνισμού.

 • Fundamental Legal Skills -Θεμελιώδεις νομικές δεξιότητες

  Οι σπουδαστές θα διδαχθούν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχή άσκηση της δικηγορίας. Οι σπουδές στη νομική επιστήμη απαιτούν από τους σπουδαστές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων που περιλαμβάνει κριτική ανάγνωση και σκέψη, νομική έρευνα, κατάλληλη αναφορά, ακριβή σύνταξη, τήρηση σημειώσεων, περίληψη και διαχείριση του χρόνου.

Έτος 2ο

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του δεύτερου έτους της σχολής Νομικών Σπουδών:

 • Property Law and Practice - Εμπράγματο Δίκαιο

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν το εμπράγματο δίκαιο, όπως, την κυριότητα, τη νομή, την κατοχή και τα δικαιώματα που επιφέρουν τα ακίνητα αλλά και τα κινητά, η μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας και η σύμβαση πώλησης, καθώς και οι έννοιες της συνιδιοκτησίας, της ανεπιθύμητης κατοχής και των διευκολύνσεων.

 • Family Law and Practice - Οικογενειακό δίκαιο και πρακτική

  Οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με το δίκαιο που ρυθμίζει το γάμο, την πολιτική συμβίωση, τη συμβίωση και την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μετά τη διάλυση των παραπάνω σχέσεων, καθώς και το δίκαιο που διέπει τη γονική ιδιότητα, τη γονική ευθύνη και τις διαφορές ιδιωτικού δικαίου που αφορούν ρυθμίσεις για τη φροντίδα των παιδιών.

 • Introduction to Professional Practice - Εισαγωγή στην επαγγελματική πρακτική

  Οι σπουδαστές θα κάνουν μία εισαγωγή στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος που θα περιλαμβάνει την ανάλυση σύνθετων και μεταβαλλόμενων καταστάσεων σε θέματα πελατών, τις κατάλληλες νομικές και στρατηγικές, την αξιολόγηση σχετικών ζητημάτων δεοντολογίας και τον προβληματισμό σχετικά με τη λειτουργία του δικαίου στην πράξη.

 • Practical Tort Law - Δίκαιο Αδικοπραξιών

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν την αδικοπραξία της αμέλειας και την σε βάθος εξέταση των απαιτούμενων στοιχείων της. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εισαχθούν στην έννοια της υποχρέωσης της επιμέλειας, στην παράβαση της υποχρέωσης και, τέλος, στους κανόνες περί αιτιώδους συνάφειας τόσο στο δίκαιο όσο και στην πράξη. Θα εξεταστούν επίσης ειδικοί τομείς, όπως η ψυχιατρική βλάβη στην αδικοπραξία της αμέλειας και ο υπολογισμός της επιδικασθείσας αποζημίωσης.

 • Law in Society - Νόμος και Κοινωνία

  Οι σπουδαστές θα εξετάσουν πώς ορίζεται η κοινωνία, ποιες κοινότητες υπάρχουν στη σημερινή κοινωνία, αν οι κοινότητες αυτές χρειάζονται προστασία και αν απαιτείται παρέμβαση από την κρατική προστασία. Θα εξεταστεί επίσης το ερώτημα αν η κοινωνία θα αυτορυθμιζόταν απλώς αν δεν υπήρχε νόμος και η καλύτερη κατανόηση του αντικτύπου του δικαίου σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής.

 • Law of Evidence - Δίκαιο της απόδειξης

  Οι σπουδαστές θα μάθουν να κατανοούν το δίκαιο των ποινικών αποδείξεων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα μάθουν να εξετάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία στα στάδια μιας ποινικής υπόθεσης, ξεκινώντας με τη διερεύνηση του τι είναι τα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και το βάρος και το πρότυπο της απόδειξης. Θα μελετήσουν επίσης το δικαίωμα σιωπής, τα στοιχεία χαρακτήρα, τις φήμες, τις ομολογίες, τις αποδείξεις εμπειρογνωμόνων, τα παράνομα αποκτηθέντα αποδεικτικά στοιχεία και τους μάρτυρες.

Έτος 3ο

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του τρίτου έτους της σχολής Νομικών Σπουδών:

 • Equity and Trusts Law - Δίκαιο Καταπιστευμάτων

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν τι είναι το δίκαιο καταπιστευμάτων, τον τρόπο που μπορεί να δημιουργηθεί ένα καταπίστευμα, τις έγκυρες και άκυρες καταπιστεύσεις, τα φιλανθρωπικά και μη φιλανθρωπικά καταπιστεύματα και την ανάπτυξη των καταπιστευμάτων τις σύγχρονες χρήσεις τους.

 • Family Law - Οικογενειακό δίκαιο

  Οι σπουδαστές θα εξετάσουν λεπτομερώς το οικογενειακό δίκαιο. Θα μελετήσουν τι είναι νομικά η οικογένεια, τον ρόλο του νόμου στην οικογενειακή ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συνύπαρξη, το σύμφωνο συμβίωσης, τον γάμο, το διαζύγιο και τη διάλυση, τα χρήματα και την περιουσία μετά το διαζύγιο/διάλυση, τις έννοιες της γονεϊκότητας, την επίλυση αστικών διαφορών που αφορούν παιδιά και τα δικαιώματα των παιδιών και των γονέων.

 • Counter Terrorism Law - Δίκαιο καταπολέμησης της τρομοκρατίας

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν το νομικό πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς, την προληπτική αντιτρομοκρατική νομοθεσία, τα τρομοκρατικά αδικήματα, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διεθνείς και οικονομικές προοπτικές και την υπεξαίρεση χρήματος.

 • Public International Law - Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν τη φύση του δημόσιου διεθνούς δικαίου και τα ιδιαίτερα στοιχεία της διεθνούς νομικής επιχειρηματολογίας, τα βασικά χαρακτηριστικά του διεθνούς δικαίου, τις πηγές, την εκδίκαση και την επιβολή του διεθνούς δικαίου, τη δομή της διεθνούς κοινότητας και τους συμμετέχοντες στο διεθνές νομικό σύστημα.

 • Medical Law - Ιατρικό δίκαιο

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν το δίκαιο που διέπει την ιατρική και την υγειονομική περίθαλψη, το νομικό πλαίσιο που διέπει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την έρευνα και τα πειράματα, τη δωρεά οργάνων, την ιατρική αμέλεια, τη θεραπεία ασθενών που δεν έχουν την ικανότητα να συναινέσουν και τη φροντίδα στο τέλος της ζωής, καθώς ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ιατρικής περίθαλψης.

 • Crime Justice and Society - Έγκλημα, Δικαιοσύνη & Κοινωνία

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν τον τομέα της εγκληματολογίας. Συγκεκριμένα θα εστιάσουν στη μελέτη του εγκλήματος, των ατόμων που διαπράττουν εγκλήματα, του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, των σωφρονιστικών συστημάτων, την εν γένει κατανόηση του εγκλήματος και την κοινωνικο-νομική θεώρηση του εγκλήματος και της δικαιοσύνης.

* Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν.

Γιατί να Επιλέξω το Πρόγραμμα Σπουδών Νομικής στη Θεσσαλονίκη από το DEI College

 • Συνεχώς ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών, που συμβαδίζει με τις ανάγκες της αγοράς 
 • Άριστη εκμάθηση των βασικών θεωρητικών γνώσεων και εννοιών της Νομικής 
 • Άριστη εκμάθηση της νομικής ορολογίας και μεθοδολογίας 
 • Πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που βοηθά τον σπουδαστή να κατανοήσει σε βάθος το αντικείμενο της Νομικής
 • Εκπαίδευση στη διεξαγωγή προηγμένης νομικής έρευνας στην αγγλική γλώσσα
 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών από το University of Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δυνατότητα full-time ή part-time φοίτησης, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε σπουδαστή
 • Ευρύ φάσμα μαθημάτων για τη λήψη απαραίτητων γνώσεων για τους μελλοντικούς επαγγελματίες
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πτυχίου για την αγορά εργασίας
 • Διευρυμένες δυνατότητες απορρόφησης σε ποικίλους κλάδους του νομικού τομέα
 • Μεγάλο ποσοστό επαγγελματικής ενασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος

Επαγγελματική Εξέλιξη των Αποφοίτων

Το  DEI College διαθέτει συμφωνία  δικαιόχρησης με  το  University of Sunderland,  το  οποίο  είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την απασχολησιμότητα των σπουδαστών του. 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια κατόπιν των σπουδών σε ελληνικά κολλέγια ορίζεται τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική νομοθεσία. Έτσι οι πτυχιούχοι του University of Sunderland, με φοίτηση στο DEI College στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το πτυχίο τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικά στην Ελλάδα, κατόπιν της αναγνώρισης της ισοδυναμίας του τίτλου από τον αρμόδιο φορέα (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), οι πτυχιούχοι δύνανται να εργαστούν ως μισθωτοί του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, τους ίδιους όρους, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος (εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού). Οι πτυχιούχοι των αλλοδαπών πανεπιστημίων με φοίτηση σε κολλέγιο στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου πανεπιστημίου της αλλοδαπής (όχι όμως και σε πανεπιστήμια της ημεδαπής).

Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολλεγίου DEI αποτελείται από έμπειρους καθηγητές με υψηλά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήρια. Η επαγγελματική ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο τομέα ωθεί τους σπουδαστές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους νέες ευκαιρίες καριέρας, ενώ παράλληλα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του κλάδου. Η εξειδίκευσή τους σε παγκόσμια ζητήματα και τάσεις, όπως, ο ανταγωνισμός της ζήτησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ποιότητα των υπηρεσιών και η γνώση του αντικειμένου, αποτελεί ιδανική αρωγή στην εξέλιξη των σπουδαστών.

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράµµατος:

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

-Απολυτήριο Λυκείου

-Αστυνομική Ταυτότητα

-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online)

 

Σας ενδιαφέρει μια επιτυχημένη καριέρα στο νομικό κλάδο;

Συμπλήρωστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας +30 2310 251888/ +30 2310 251999