Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά (BSc Banking and Finance)

Επισκόπηση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τα ιδρύματα καθώς και της δομής και της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι φοιτητές εξειδικεύονται στην τιμολόγηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και κατανοούν γιατί και πώς οι εταιρείες επιλέγουν να εκδώσουν διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων. Τα μαθήματα σχετικά με την τραπεζική, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς ακριβώς λειτουργούν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τόσο σε εγχώριο επίπεδο όσο και στη διεθνή σκηνή.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αποκτήσουν ένα πτυχίο με υψηλού επιπέδου σπουδές, σε ένα πεδίο με μεγάλη ζήτηση

 • Επιθυμούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ιδρύματα, καθώς και τη δομή και λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών

 • Θέλουν να μάθουν για την τιμολόγηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και με ποιον τρόπο οι εταιρείες επιλέγουν να εκδώσουν διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων

 • Επιθυμούν να επωφεληθούν από τις συμφωνίες με ορισμένες διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις

 

Δομή του Προγράμματος
Το πτυχίο αποτελείται από δώδεκα μαθήματα των 30 διδακτικών μονάδων και μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 • Στατιστική 1
 • Μαθηματικά 1
 • Αρχές Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικής
 • Αρχές Λογιστικής
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Στοιχεία Οικονομετρίας ή Μακροοικονομική ή Μικροοικονομική
 • Χρηματοπιστωτική Διαμεσολάβηση
 • Διαχείριση Επενδύσεων
 • Τέσσερα επιπλέον μαθήματα μέσα από μια ευρεία ομάδα μαθημάτων επιλογής

 

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Αυτό το πτυχίο είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα της λογιστικής, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της εμπορικής τραπεζικής, των επενδύσεων, των πωλήσεων, του εμπορίου, της διαχείριση κινδύνου ή επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

Οι απόφοιτοι του πτυχίου που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την πιστοποίηση σε διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις, μπορούν να ωφεληθούν λαμβάνοντας εξαίρεση από ορισμένα μαθήματα του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), του Chartered Associateship of the School of Finance και άλλων διεθνών οργανισμών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, δείτε εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, πατήστε εδώ.