Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις (BSc Politics & International Relations)

Επισκόπηση του Προγράμματος

Το συγκεκριμένο προπτυχιακό πρόγραμμα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συνδυάσουν τη μελέτη τόσο της πολιτικής επιστήμης όσο και των διεθνών σχέσεων και επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η πολιτική εξουσία διανέμεται και οργανώνεται εντός του κράτους αλλά και μεταξύ των διαφορετικών κρατών. Οι Διεθνείς Σχέσεις ασχολούνται με τη συμπεριφορά των κρατών και τις σχέσεις μεταξύ τους και μερικά από τα μεγάλα θέματα της διεθνούς κοινότητας, όπως είναι τα αίτια του πολέμου και οι όροι της ειρήνης. Στο πρόγραμμα αναλύονται επίσης οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις και θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και οι διεθνείς οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αποκτήσουν ένα πτυχίο υψηλού επιπέδου, σε ένα πεδίο με μεγάλη ζήτηση

 • Επιθυμούν να συνδυάσουν τη μελέτη της πολιτικής με αυτή των διεθνών σχέσεων, ή να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα αυτό

 • Θέλουν να κατανοήσουν με ποιους τρόπους κατανέμεται η πολιτική εξουσία και οργανώνεται το πλαίσιο του έθνους κράτους και οι σχέσεις μεταξύ των κρατών

 • Επιθυμούν να εξετάσουν ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, όπως τα αίτια του πολέμου και της παγκοσμιοποίησης

 

Δομή του Προγράμματος

Το πτυχίο αποτελείται από δώδεκα μαθήματα των 30 διδακτικών μονάδων και μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 • Συγκριτική Πολιτική
 • Διεθνής Πολιτική Θεωρία
 • Εθνικισμός και Διεθνείς Σχέσεις
 • Δημοκρατία και Εκδημοκρατισμός
 • Έξι επιπλέον μαθήματα μέσα από μια ευρεία ομάδα μαθημάτων επιλογής

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε κυβερνητικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κατάλληλα εφόδια για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δείτε εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, πατήστε εδώ.