Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Οικονομικά και Πολιτική (BSc Economics and Politics)

Επισκόπηση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα συνδυάζει τη μελέτη τόσο της πολιτικής επιστήμης όσο και των οικονομικών. Επικεντρώνεται στην εξέταση των θεσμικών οργάνων και τις πρακτικές των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων, παράλληλα με τις αρχές και τις θεωρίες της οικονομίας και αναδεικνύει την αλληλεπίδρασή τους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει μια εις βάθος κατανόηση των οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν το εισόδημα, τον πλούτο και την ευημερία, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζεται η δημόσια πολιτική και τα συστήματα διακυβέρνησης.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αποκτήσουν ένα πτυχίο με υψηλού επιπέδου σπουδές, σε ένα πεδίο με ευρεία ζήτηση

 • Επιθυμούν να συνδυάσουν τη μελέτη της πολιτικής με αυτή των οικονομικών, ή να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα αυτό

 • Θέλουν να κατανοήσουν με ποιους τρόπους αλληλοεπιδρούν η πολιτική με την οικονομία και πώς αυτή αντανακλάται στο κοινωνικό γίγνεσθαι

 • Επιθυμούν να εξετάσουν ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, τα συστήματα διακυβέρνησης και οι οργανισμοί σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο

 

Δομή του Προγράμματος
Το πτυχίο αποτελείται από δώδεκα μαθήματα των 30 διδακτικών μονάδων και μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 • Μαθηματικά 1
 • Στατιστική 1
 • Εισαγωγή στη σύγχρονη Πολιτική Σκέψη
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 • Συγκριτική Πολιτική
 • Μακροοικονομική
 • Μικροοικονομική
 • Πέντε επιπλέον μαθήματα μέσα από μια ευρεία ομάδα μαθημάτων επιλογής.

 

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μάρκετινγκ, τραπεζικό τομέα ή, αν το επιθυμούν, περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, δείτε εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, πατήστε εδώ.