Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Οικονομικά (BSc Economics)

Επισκόπηση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αρχικά αποβλέπει στην θεμελίωση της οικονομικής θεωρίας και του αναγκαίου μαθηματικού και στατιστικού υπόβαθρου. Στη συνέχεια, εμβαθύνει αυτή τη διανοητική πλατφόρμα με μια ευρεία επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής οικονομίας και των εφαρμογών της οικονομικής θεωρίας πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα.

Ανάλογα με την επιλογή των μαθημάτων, η μελέτη των Οικονομικών βοηθάει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα, θέματα που αφορούν στα δημόσια οικονομικά, το διεθνές εμπόριο ή την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την γενικότερη συμπεριφορά των οικονομιών. Ενώ ένα μεγάλο μέρος των σπουδών αποτελεί κεκτημένη γνώση, παραμένει συναρπαστικό το γεγονός ότι η επιστήμη βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, όπως καθιστά σαφές η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αποκτήσουν ένα πτυχίο με υψηλού επιπέδου σπουδές, σε ένα πεδίο με μεγάλη ζήτηση

 • Επιθυμούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία ως οικονομολόγος στον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, τα χρηματιστηριακά ή τη δημόσια διοίκηση

 • Θέλουν να μελετήσουν ζητήματα που αφορούν στα οικονομικά των νοικοκυριών και τις καταναλωτικές ή αποταμιευτικές τάσεις τους, στα οικονομικά των επιχειρήσεων και στην αλληλεπίδρασή τους για τον προσδιορισμό του εθνικού προϊόντος

 • Επιθυμούν να αποκτήσουν μια διαφορετική προσέγγιση και μια λογική ανάλυση τρόπου λήψης αποφάσεων τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο

 

Δομή του Προγράμματος

Το πτυχίο αποτελείται από δώδεκα μαθήματα των 30 διδακτικών μονάδων και μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 • Στατιστική 1 & 2
 • Μαθηματικά 1 & 2
 • Στοιχεία Οικονομετρίας
 • Μακροοικονομική
 • Μικροοικονομική
 • Έξι ακόμη μαθήματα μέσα από μια ευρεία ομάδα μαθημάτων επιλογής

 

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις που συνδυάζουν την κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος, όσον αφορά στην χρήση των επιχειρημάτων στις μαθηματικές και ποσοτικές αναλύσεις. Αποτελεί μια εξαιρετική βάση για μια σταδιοδρομία στη βιομηχανική οικονομική, τα χρηματιστηριακά, την γενική διακυβέρνηση ή τους διεθνείς οργανισμούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, δείτε εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, πατήστε εδώ.