Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Το πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών - BSc Accounting and Finance διαθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών που αποβλέπει στην κατανόηση της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών, στο βαθμό που απαιτούνται για μια σταδιοδρομία σε αυτόν τον τομέα. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκείται μόνο στην απλή εκμάθηση των τεχνικών της λογιστικής και στην εστίαση σε υπολογιστικές δεξιότητες με στόχο την άμεση εφαρμογή, αλλά επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη χρησιμότητά των παραπάνω σε διαφορετικά πεδία. Τους ενθαρρύνει να υιοθετήσουν μια κριτική και ευέλικτη σκέψη και να εξετάζουν τα θέματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της διεθνούς διάστασης.

 

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αποκτήσουν ένα πτυχίο με υψηλού επιπέδου σπουδές, σε ένα πεδίο με μεγάλη ζήτηση

 • Χρειάζονται επαγγελματικά προσόντα στον τομέα της λογιστικής και θέλουν να αποκτήσουν ένα πτυχίο

 • Προσβλέπουν στην απόκτηση διεθνών επαγγελματικών προσόντων και πιστοποιήσεων στη λογιστική και ελεγκτική

 • Δεν έχουν ακόμη αποφασίσει το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν, αλλά θα επιθυμούσαν μια διεξοδική κατάρτιση πάνω στη λογιστική και στα χρηματοοικονομικά

 

Δομή του Προγράμματος

Το πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών - BSc Finance and Accounting αποτελείται από δώδεκα μαθήματα των 30 διδακτικών μονάδων και μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 • Στατιστική 1
 • Μαθηματικά 1
 • Αρχές Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικής
 • Αρχές Λογιστικής
 • Οικονομικά των Επιχειρήσεων ή ΜικροοικονομικήΧρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων
 • Αναφορά Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Ελεγκτική
 • Διοικητική Λογιστική
 • Τρία επιπλέον μαθήματα μέσα από μια ευρεία ομάδα μαθημάτων επιλογής.

 

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα της λογιστικής, ελεγκτικής, επενδυτικής τραπεζικής, συμβουλευτικής στη διαχείριση, δημοσιονομικής διαχείρισης, ανάλυσης επενδύσεων και θα έχουν αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

Οι απόφοιτοι του πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών - BSc Accounting and Finance που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την πιστοποίηση σε διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις, μπορούν να ωφεληθούν λαμβάνοντας εξαίρεση από ορισμένα μαθήματα του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών (ICAEW), του Chartered Institute για Λογιστές Διαχείρισης (CIMA) και άλλων διεθνών οργανισμών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, δείτε εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, πατήστε εδώ.