Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Διεθνείς Σχέσεις (BSc International Relations)

Επισκόπηση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αφορά τη μελέτη των Διεθνών Σχέσεων που ξεκίνησαν ως μια ανάγνωση του διεθνούς συστήματος που αποτελείται πρωτίστως από έθνη-κράτη. Σήμερα, ο τομέας αυτός εξετάζει το ρόλο όχι μόνο των κρατών, αλλά και ένα ευρύ φάσμα διεθνών φορέων, από τους διεθνείς οργανισμούς και τις πολυεθνικές εταιρείες, ως την κοινωνία των πολιτών και τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Στο επίκεντρο των Διεθνών Σχέσεων είναι ερωτήματα σχετικά με τον πόλεμο και την ειρήνη, τη διεθνή τάξη πραγμάτων και τη σταθερότητα, καθώς και τις δυνάμεις εκείνες που προάγουν τις αλλαγές στο διεθνές σύστημα. Στην εποχή της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, οι Διεθνείς Σχέσεις ασχολούνται επίσης με τους στενούς δεσμούς μεταξύ της διεθνούς πολιτικής και της παγκόσμιας οικονομίας και ερευνούν εάν η παγκοσμιοποίηση παράγει έναν πιο ενοποιημένο ή έναν πιο κατακερματισμένο κόσμο.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αποκτήσουν ένα πτυχίο υψηλού επιπέδου, σε ένα πεδίο με μεγάλη ζήτηση

 • Επιθυμούν να συμμετέχουν κριτικά σε όλο το φάσμα της ύλης των σύγχρονων Διεθνών Σχέσεων

 • Θέλουν να εφοδιαστούν με επαρκείς γνώσεις για να κατανοήσουν τις διεθνείς διαστάσεις του δικού τους τομέα εξειδίκευσης

 • Επιθυμούν να κατανοήσουν το πλαίσιο των διεθνών πτυχών προβλημάτων, όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η οικονομική παγκοσμιοποίηση

 • Θέλουν να αποκτήσουν μια κριτική κατανόηση της βασικής βιβλιογραφίας για τα κύρια θεωρητικά ζητήματα στον τομέα των διεθνών σχέσεων

 

Δομή του Προγράμματος

Το πτυχίο αποτελείται από δώδεκα μαθήματα των 30 διδακτικών μονάδων και μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • Διεθνής Πολιτική Θεωρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
 • Ασφάλεια και Διεθνείς Σχέσεις
 • Πέντε επιπλέον μαθήματα μέσα από μια ευρεία ομάδα μαθημάτων επιλογής

 

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι πτυχιούχοι έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε κυβερνητικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως και τα κατάλληλα εφόδια για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, δείτε εδώ. 

Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, πατήστε εδώ.