Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Διεθνής Ανάπτυξη (BSc International Development)

Επισκόπηση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην κατανόηση του πεδίου της Διεθνούς Ανάπτυξης και της προσπάθειας να κατανοηθούν και να διαμορφωθούν οι διαδικασίες των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια και να δημιουργηθεί μια καλύτερη ζωή για τους φτωχότερους ανθρώπους και τις χώρες όπου ζουν. Συνδυάζει διαφορετικές προσεγγίσεις των κοινωνικών επιστημών σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική, η κοινωνιολογία και η δημογραφία. Επίσης, απαιτεί την κατανόηση των παγκόσμιων διεργασιών της οικονομίας και της πολιτικής, καθώς και πιο τοπικές, εθνικές και υπό-εθνικές διαδικασίες. Τα τυπικά θέματα της Διεθνούς Ανάπτυξης περιλαμβάνουν την ανακούφιση από τη φτώχεια, την οικονομική ανάπτυξη, τη βοήθεια και τη συνδρομή, τη διαχείριση των τοπικών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την πολιτική οικονομία των κοινωνικών αλλαγών.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αποκτήσουν ένα πτυχίο υψηλού επιπέδου, σε ένα πεδίο με μεγάλη ζήτηση

 • Επιθυμούν να κατανοήσουν και να διαμορφώσουν τις διαδικασίες των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια καλύτερη ζωή για τους φτωχότερους ανθρώπους και τις χώρες όπου ζουν

 • Θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία σε θέματα οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ανάλυσης, με επιλογές μαθημάτων σε συναφείς τομείς

 • Επιθυμούν να αποκτήσουν μια ευρεία κατάρτιση πάνω σε διαφορετικές δεξιότητες των Κοινωνικών Επιστημών και στο θέμα της Διεθνούς Ανάπτυξης

 • Θέλουν να συνδυάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, την πολιτική, τον ανθρωπισμό, τη φτώχεια, το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση στις φτωχότερες χώρες

 

Δομή του Προγράμματος

Το πτυχίο αποτελείται από δώδεκα μαθήματα των 30 διδακτικών μονάδων και μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στη Διεθνή Ανάπτυξη
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
 • Στατιστική 1
 • Μαθηματικά 1
 • Διοικητική Ανάπτυξη
 • Αναπτυξιακή Γεωγραφία
 • Έξι επιπλέονμαθήματα μέσα από μια ευρεία ομάδα μαθημάτων επιλογής

 

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Αυτό το πτυχίο είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, σε κυβερνήσεις ή ανθρωπιστικές οργανώσεις, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή στον ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς του οικονομικού σχεδιασμού, της αγροτικής ανάπτυξης, του ανθρωπισμού, του αγώνα κατά της μείωσης της φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, πατήστε εδώ.