Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Ανάπτυξη και Οικονομικά (BSc Development & Economics)

Επισκόπηση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην κατανόηση μιας σειράς θεμάτων σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις, τις αιτίες και τις λύσεις για την παγκόσμια ανισότητα. Σπουδάζοντας για αυτό το πτυχίο, οι φοιτητές αποκτούν τις αναλυτικές και επικοινωνιακές εκείνες δεξιότητες που αποζητούν οι εργοδότες και οι διάφοροι θεσμοί διεθνώς. Ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι τους δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα πηγών, που καταδεικνύει τη σημασία της ανάπτυξης, και την ευκαιρία να καταλάβουν περισσότερα για το τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα.

 

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αποκτήσουν ένα πτυχίο με υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα πεδίο με μεγάλη ζήτηση

 • Επιθυμούν να κατανοήσουν τις σύγχρονες ανισότητες στην παγκόσμια ανάπτυξη και την αντιμετώπισή τους

 • Θέλουν να σπουδάσουν οικονομικά, σε συνδυασμό με τη μελέτη της οικονομικής ανάπτυξης

 • Ζητούν μια εμπεριστατωμένη γνώση πάνω στις βασικές αρχές της οικονομίας, της κοινωνιολογίας και της ανθρωπογεωγραφίας μέσα από μια ευρεία βιβλιογραφία που να καταδεικνύει τους βασικούς κρίκους της αναπτυξιακής διαδικασίας

 

Δομή του Προγράμματος

Το πτυχίο αποτελείται από δώδεκα μαθήματα των 30 διδακτικών μονάδων και μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 • Στατιστική 1
 • Μαθηματικά 1
 • Εισαγωγή στη Διεθνή Ανάπτυξη, Σύγχρονη Κοινωνιολογία σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή
 • Μακροοικονομική
 • Μικροοικονομική
 • Αναπτυξιακή Γεωγραφία
 • Οικονομικά της Ανάπτυξης
 • Τέσσερα επιπλέον μαθήματα μέσα από μια ευρεία ομάδα μαθημάτων επιλογής

 

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Αυτό το πτυχίο είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν μια καριέρα στη διεθνή ανάπτυξη, σε ΜΚΟ ή κυβερνητικές υπηρεσίες ανάπτυξης αλλά και σε όσους εργάζονται ήδη για ένα οργανισμό ανάπτυξης και θέλουν να αποκτήσουν ένα επιπλέον προσόν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, πατήστε εδώ.