Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων - BA (Hons) Business & Management

Περιγραφή του Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Κολλεγίου DEI, έχει ως αποστολή του την εκπαίδευση των σπουδαστών σε ένα ευρύ φάσμα σχετικών ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, της Διοίκησης και Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, του Μάνατζμεντ, της Ανάπτυξης και των Διεθνών Σχέσεων.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων “BA (Hons) Business & Management” προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Sunderland. Απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν ένα άκρως ανταγωνιστικό πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και ονειρεύονται μια επιτυχημένη καριέρα στον επιχειρηματικό κόσμο. 

Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τους φοιτητές, μέσα από τη μελέτη της βασικής γνώσης, να αποκτήσουν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και δεξιότητες για έρευνα. Επιπλέον, αποσκοπεί μέσα από τις ποικίλες εφαρμογές οι σπουδαστές να εξοικειωθούν και να δικτυωθούν με την αγορά εργασίας.

Οι σπουδαστές του Κολλεγίου DEI έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου, στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του University of Sunderland, δωρεάν συμμετοχή στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο Κολλέγιο DEI και κάρτα προνομίων με εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το επίθετό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το email σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
Αποδοχή(*)
Invalid Input

Invalid Input

Πρόγραμμα Σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη από το DEI College μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια σε περίπτωση full-time φοίτησης ή σε 6 χρόνια σε περίπτωση part-time φοίτησης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, ομαδικές εργασίες και έρευνα. Επίσης, οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν εργασίες, έρευνα, παρουσιάσεις και γραπτές εξετάσεις.

 

Έτος 1ο

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του πρώτου έτους της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Essential Study and Employment Skills - Βασικές Δεξιότητες Μελέτης & Απασχόλησης

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν βασικές δεξιότητες, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείρισης χρόνου, οργάνωσης και προγραμματισμού, ομαδικότητας και συνεργασίας, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων και αξιολόγησης.

 • Introduction to Marketing - Εισαγωγή στο Marketing

  Οι σπουδαστές θα εξετάσουν τις βασικές αρχές, τις θεωρίες και τα μοντέλα του marketing. Παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με νέες πρακτικές του κλάδου, όπως το digital marketing και την ανάλυση δεδομένων.

 • Introduction to HRM and Talent Development - Εισαγωγή στη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και στην Ανάπτυξη Ταλέντων

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν την οργάνωση και αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα από την χρήση θεωρητικών μοντέλων βέλτιστης πρακτικής, με στόχο την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

 • Introduction to Accounting and Finance - Εισαγωγή στη Λογιστική & τα Χρηματοοικονομικά

  Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν πρακτικά τους τρεις βασικούς τομείς της λογιστικής, τη χρηματοοικονομική λογιστική, τη λογιστική διαχείρισης και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

 • Introduction to Managing and Leading People - Εισαγωγή στη Διοίκηση και Ηγεσία Ανθρώπων
 • Οι σπουδαστές θα μελετήσουν τις έννοιες της διαχείρισης και της καθοδήγησης ομάδων σε ένα οργανωτικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με θέματα όπως η ηγεσία, η διαχείριση αλλαγών και η πρακτική διαχείριση κρίσεων.

 • Introduction to Business Operations and Services - Εισαγωγή στις Επιχειρησιακές Λειτουργίες και Υπηρεσίες

  Οι σπουδαστές θα διερευνήσουν τις βασικές διαδικασίες και πρακτικές σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να προσδιοριστεί η φύση των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες πτυχές της ποιότητας, του κόστους και της παράδοσης αυτών.

Έτος 2ο

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του δεύτερου έτους της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Personal and Professional Development - Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν τη θεωρία και την πρακτική της προσωπικής ανάπτυξης και της μάθησης. Ακολουθώντας τις αρχές της διάγνωσης, του προβληματισμού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης, στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσωπικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών.

 • Management Thought - Το σκεπτικό του Επιχειρείν

  Οι σπουδαστές θα διερευνήσουν τα συστήματα και τις διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης, ελέγχου και λήψης αποφάσεων, την επικοινωνία, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων (HRM) και τα συστήματα πληροφοριών διαχείρισης (MIS), τις οργανωτικές δομές, την καινοτομία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

 • Quality Management for Organisational Excellence - Διαχείριση Ποιότητας για Οργανωτική Αριστεία

  Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν την έννοια της αριστείας σε ένα οργανωτικό πλαίσιο, κάνοντας χρήση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διαχείριση Ποιότητας (το πλαίσιο αριστείας EFQM), της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (TQM) και άλλων συστημάτων αυτοαξιολόγησης.

 • Business Ethics, Sustainability and Responsibility - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα

  Οι σπουδαστές θα διερευνήσουν διάφορα ηθικά ζητήματα και διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια εποχή που όλο και περισσότερες χώρες, κυβερνήσεις και μέσα ενημέρωσης αναμένουν από τον επιχειρηματικό κλάδο να επιδείξει υπεύθυνες ενέργειες, ηθική συμπεριφορά και βιώσιμες πρακτικές ανάπτυξης.

 • Management Entrepreneurship, Innovation and Creativity - Διαχείριση Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Δημιουργικότητας

  Η Ευρώπη έχει θέσει τη δημιουργία της καινοτομίας και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην καρδιά της εθνικής και περιφερειακής οικονομικής στρατηγικής κάθε χώρας. Σε αυτήν την ενότητα, οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τις απαιτήσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις απαιτήσεις του ρόλου ενός επιχειρηματία και τις προκλήσεις του να συμμετέχεις ή να διαχειρίζεσαι μια δημιουργική ομάδα.

 • Innovation Management - Διαχείριση Καινοτομίας

  Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν την πολύπλευρη έννοια της καινοτομίας, από την πλευρά της έρευνας, της συζήτησης, του δημόσιου διαλόγου, της αξιολόγησης και της διαχείρισης της. Καθώς η καινοτομία είναι ένα πολύ σύγχρονο θέμα στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, η θεματολογία και τα ζητήματα που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα θα αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα έρευνα και πρακτική στον τομέα της Διαχείρισης Καινοτομίας.

Έτος 3ο

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του τρίτου έτους της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Strategic Management - Στρατηγικό Μάνατζμεντ

  Οι σπουδαστές θα επικεντρωθούν στους στόχους και στις μεθόδους λειτουργίας της επιχειρηματικής στρατηγικής, που συμβάλλουν στους τελικούς στόχους και σκοπούς κάθε οργανισμού. Η επιχειρηματική στρατηγική θα μελετηθεί σε σχέση με το περιβάλλον και με αναφορά σε χρονοδιάγραμμα που προβάλλεται στο μέλλον.

 • Developing the Reflexive Practitioner - Ανάπτυξη του Reflexive Practitioner

  Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να προσαρμόσουν τη δική τους έρευνα σε κάποιον κύκλο προβληματισμού (π.χ. Gibbs ή Gardner) ως κριτική ανάλυση συμβάντων. Στόχος του προγράμματος είναι μέσω ενός ποιοτικού ερευνητικού σχεδιασμού και στρατηγικής, να αναπτυχθούν οι μέθοδοι αυτογνωσίας για επίδοξους managers και ηγέτες.

 • Global Entrepreneurship and Innovation - Παγκόσμια Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν τις δύσκολες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες που έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων τα οποία δημιουργούν και προωθούν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων, αυξάνουν την παραγωγικότητά στην εργασία, βελτιώνουν την υγεία και ψυχαγωγούν με νέους και συναρπαστικούς τρόπους.

 • Strategic Corporate Finance - Στρατηγική Εταιρική Χρηματοδότηση

  Οι σπουδαστές θα έχουν πρόσβαση στην έρευνα και την αξιολόγηση βασικών θεωριών που σχετίζονται με τη στρατηγική εταιρική χρηματοδότηση και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στη σύγχρονη επιχείρηση. Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της λήψης αποφάσεων στρατηγικής εταιρικής χρηματοδότησης, επενδύσεων και λήψης μερισμάτων.

 • Managing and Leading Change - Διαχείριση Οργανωτικής Αλλαγής

  Οι σπουδαστές θα αναλύσουν πραγματικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των σύγχρονων ζητημάτων της οργανωτικής αλλαγής. Το πρόγραμμα στοχεύει στη διαχείριση και την καθοδήγηση των παραγόντων της διαδικασίας και των ανθρώπινων πόρων που σχετίζονται με τον εντοπισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση οργανωτικών αλλαγών.

 • Marketing in a Digital World - Μάρκετινγκ στον Ψηφιακό Κόσμο

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν πως η ψηφιακή εποχή υπήρξε ο καταλύτης για σημαντικές αλλαγές στις πρακτικές μάρκετινγκ. Μέσα από το πρόγραμμα, θα διερευνήσουν τους μετασχηματισμούς στις κλασικές πρακτικές marketing και θα εξετάσουν την ανάγκη για μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη στρατηγική σε έναν ψηφιακό κόσμο.

*Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν

Γιατί να Επιλέξω το Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη από το DEI College 

 • Συνεχώς ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών, που συμβαδίζει με τις ανάγκες της αγοράς  
 • Άριστη εξοικείωση με την εφαρμογή της θεωρίας σε πολυσχιδείς περιοχές που αφορούν τη διοικητική επιστήμη και τις επιχειρήσεις
 • Άριστη εκμάθηση της ορολογίας της διοίκησης και οικονομικών 
 • Σημαντική ανάπτυξη διανοητικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που αποτελούν σημαντικό εφόδιο στην επαγγελματική πορεία
 • Πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που βοηθά τον σπουδαστή να κατανοήσει σε βάθος το αντικείμενο
 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών από το University of Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δυνατότητα full-time ή part-time φοίτησης, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε σπουδαστή
 • Ευρύ φάσμα μαθημάτων για τη λήψη απαραίτητων γνώσεων για τους μελλοντικούς επαγγελματίες
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πτυχίου για την αγορά εργασίας
 • Μεγάλο ποσοστό επαγγελματικής ενασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος
 • Διευρυμένες δυνατότητες απορρόφησης σε ποικίλους κλάδους του οικονομικού και επιχειρηματικού τομέα

Ευκαιρίες Σταδιοδροµίας 

Το University of Sunderland είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την απασχολησιμότητα των σπουδαστών του. Με την ολοκλήρωση των σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι σπουδαστές θα έχουν αποκτήσει τις θεμελιώδεις και ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την εύκολη έναρξη της σταδιοδρομίας τους στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα έχουν αναπτύξει τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται σε σύγχρονους τομείς της αγοράς υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας σχετικές με την παροχή συμβουλών διαχείρισης και τεχνογνωσίας σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και τράπεζες. Με αυτό τον τρόπο, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις εργασίας, τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εξασφαλίζοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολλεγίου DEI αποτελείται από έμπειρους καθηγητές με υψηλά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήρια. Η επαγγελματική ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο τομέα ωθεί τους σπουδαστές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους νέες ευκαιρίες καριέρας. Επιπλέον, θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του κλάδου. Η εξειδίκευσή τους σε παγκόσμια ζητήματα και τάσεις, όπως, ο ανταγωνισμός της ζήτησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ποιότητα των υπηρεσιών και η γνώση του αντικειμένου, αποτελεί ιδανική αρωγή στην εξέλιξη των σπουδαστών.

 

Επιπλέον Πληροφορίες  

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής 

-Απολυτήριο Λυκείου

-Αστυνομική Ταυτότητα

-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online)

Σας ενδιαφέρει μια επιτυχημένη καριέρα στο κλάδο των επιχειρήσεων και του management;

Συμπλήρωστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας +30 2310 251888/ +30 2310 251999