Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων - BA (Hons) Business & Management

Περιγραφή του Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Κολλεγίου DEI, έχει ως αποστολή του την εκπαίδευση των σπουδαστών σε ένα ευρύ φάσμα σχετικών ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, της Διοίκησης και Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, του Μάνατζμεντ, της Ανάπτυξης και των Διεθνών Σχέσεων.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων “BA (Hons) Business & Management” προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Sunderland. Απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν ένα άκρως ανταγωνιστικό πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και ονειρεύονται μια επιτυχημένη καριέρα στον επιχειρηματικό κόσμο. 

Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τους φοιτητές, μέσα από τη μελέτη της βασικής γνώσης, να αποκτήσουν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και δεξιότητες για έρευνα. Επιπλέον, αποσκοπεί μέσα από τις ποικίλες εφαρμογές οι σπουδαστές να εξοικειωθούν και να δικτυωθούν με την αγορά εργασίας.

Οι σπουδαστές του Κολλεγίου DEI έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου, στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του University of Sunderland, δωρεάν συμμετοχή στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο Κολλέγιο DEI και κάρτα προνομίων με εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το επίθετό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το email σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
Αποδοχή(*)
Invalid Input

Invalid Input

Πρόγραμμα Σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη από το DEI College μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια σε περίπτωση full-time φοίτησης ή σε 6 χρόνια σε περίπτωση part-time φοίτησης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, ομαδικές εργασίες και έρευνα. Επίσης, οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν εργασίες, έρευνα, παρουσιάσεις και γραπτές εξετάσεις.

 

Έτος 1ο

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του πρώτου έτους της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Business Organisations and Society - Επιχειρηματικοί Οργανισμοί και Κοινωνία

  Οι σπουδαστές θα παρατηρήσουν συστηματικά την επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τρόπο εργασίας. Θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στον "τόπο" και την κοινωνία σε διεθνές, εθνικό και τοπικό πλαίσιο. Θα αναπτύξουν μια παγκόσμια προοπτική για την επίδραση των τεχνολογιών στις εργασιακές πρακτικές και τη συμπεριφορά των εργαζομένων λαμβάνοντας υπόψη ιστορικές, ηθικές, πολιτιστικές και κοινωνικές τάσεις.

 • Introduction to Marketing - Εισαγωγή στο Marketing

  Οι σπουδαστές θα εξετάσουν τις βασικές αρχές, τις θεωρίες και τα μοντέλα του marketing. Παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με νέες πρακτικές του κλάδου, όπως το digital marketing και την ανάλυση δεδομένων.

 • Business Management Skills Development - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν μια σειρά μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας μέσα από ένα ευρύ φάσμα εμπειριών. Θα εξετάσουν τη σημασία της ανάπτυξης της δικής τους επαγγελματικής ταυτότητας. Θα τοποθετήσουν την ταυτότητα αυτή στο πλαίσιο μεταβαλλόμενων, προκλητικών και δυναμικών οργανισμών.

 • Understanding Markets & Marketing - Κατανόηση των Αγορών και του Μάρκετινγκ

  Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν μια θεμελιώδη κατανόηση των βασικών αρχών του μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εξετάσουν παγκόσμιες μελέτες περιπτώσεων και θα αναπτύξουν ευρεία βάση γνώσεων αναφορικά με τις αγορές και το μάρκετινγκ. Θα εξερευνήσουν τον σκοπό του μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 • Fundamentals of Financial Decision Making - Βασικές Αρχές Λήψης Οικονομικών Αποφάσεων
 • Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν σε βάθος τις επενδυτικές και οικονομικές αποφάσεις μιας εταιρείας. Θα αναπτύξουν τεχνικές για την ερμηνεία και την αφομοίωση των λογιστικών πληροφοριών. Θα επωφεληθούν από την εκμάθηση των θεμελιωδών εργαλείων για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων.

Έτος 2ο

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του δεύτερου έτους της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Managing Self and Others - Aυτο-διαχείριση και Διαχείριση Άλλων

  Οι σπουδαστές θα εξετάσουν την αξιολόγηση της επαγγελματικής συμπεριφοράς και θα διερευνήσουν πώς εντάσσεται στο πλαίσιο της επιτυχίας και της απόδοσης των οργανισμών. Θα μελετήσουν μερικά από τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στον εργασιακό χώρο και θα αναλύσουν στρατηγικές εξακρίβωσης των αιτιών και επίλυσης των προβλημάτων ώστε να βελτιώσουν τα επίπεδα απόδοσης και δέσμευσης.

 • Management Thought - Το σκεπτικό του Επιχειρείν

  Οι σπουδαστές θα διερευνήσουν τα συστήματα και τις διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης, ελέγχου και λήψης αποφάσεων, την επικοινωνία, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων (HRM) και τα συστήματα πληροφοριών διαχείρισης (MIS), τις οργανωτικές δομές, την καινοτομία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

 • Delivering Projects for Organisational Success - Υλοποίηση Έργων για Οργανωτική Επιτυχία

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν μερικά από τα θεμελιώδη και σύγχρονα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση επιτυχημένων έργων. Θα μελετήσουν τα ανωτέρω στο πλαίσιο των οργανωτικών λειτουργιών, της υλικοτεχνικής υποστήριξης και των ολιστικών αλυσίδων εφοδιασμού. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με τις διαδικασίες αλλά και τον ανθρώπινο παράγοντα όπως εντάσσονται στο πλαίσιο της διαχείρισης έργου με σκοπό την επίτευξη οργανωτικής επιτυχίας.

 • Integrated Marketing Practice - Ολοκληρωμένη πρακτική Μάρκετινγκ

  Οι σπουδαστές θα διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη άποψη επί του εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ μέσα από την εξερεύνηση των σύγχρονων εξελίξεων, τις μελέτες περιπτώσεων και τις επίκαιρες συζητήσεις επί των θεμάτων αυτών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναλύσουν και θα αξιολογήσουν τις καινοτομίες στη σκέψη και την πρακτική του Μάρκετινγκ οι οποίες εμφανίζονται αντανακλαστικά λόγω των αλλαγών στο περιβάλλον Μάρκετινγκ. Θα εξετάσουν την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη σύγχρονη πρακτική Μάρκετινγκ.

 • Corporate Finance & Portfolio Valuation - Εταιρική Χρηματοδότηση και Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου

  Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο του τρόπου με τον οποίο η λήψη εταιρικών οικονομικών αποφάσεων επηρεάζει την επιτυχία του οργανισμού. Θα βελτιώσουν τις βασικές αναλυτικές και ερμηνευτικές δεξιότητες τους στο πλαίσιο της αξιολόγησης χαρτοφυλακίων που βασίζονται σε επενδύσεις. Θα αποκτήσουν μια σφαιρική κατανόηση βασικών θεμάτων και εννοιών στην εταιρική χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της μερισματικής πολιτικής, της ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων, των πηγών χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες στις επιχειρήσεις, των συγχωνεύσεων, των εξαγορών και της ανάλυσης χαρτοφυλακίου.

Έτος 3ο

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του τρίτου έτους της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Strategic Leadership and Collaboration - Στρατηγική Ηγεσία και Συνεργασία

  Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν και θα αποκτήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με το στρατηγικό ηγετικό ρόλο και τη συνεργασία. Θα συμμετέχουν σε μια κριτική διερεύνηση θεωριών σχετικά με τη σημασία και τις προσεγγίσεις της στρατηγικής ηγεσίας σε οργανισμούς. Θα κατανοήσουν τις στρατηγικές ηγεσίας και τον αντίκτυπό τους στην οργανωτική επιτυχία, την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη παράλληλα με τη δυναμική της προσωπικής αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους, τις ομάδες και τους ενδιαφερόμενους για συνεργασία.

 • Managing Business Continuity and Resilience - Διαχείριση Επιχειρηματικής Συνέχειας και Ανθεκτικότητας

  Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν κριτικά τη διαχείριση ενός σύγχρονου διεθνούς επιχειρηματικού οργανισμού. Θα εξετάσουν ζητήματα όπως η διαχείριση κρίσεων και ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Θα κατανοήσουν τους βασικούς παράγοντες που απαιτούνται για την επίτευξη ανθεκτικότητας και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

 • Leading and Implementing Organisational Change - Καθοδήγηση και Εφαρμογή Οργανωτικών Αλλαγών

  Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τα πρωτοφανή επίπεδα αβεβαιότητας, ασάφειας, τεχνολογικής αλλαγής και παγκοσμιοποίησης στα οποία οι οργανισμοί πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται. Θα ορίσουν την αλλαγή και τον σημαντικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει στους σύγχρονους οργανισμούς. Θα αναγνωρίσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τον εντοπισμό, το σχεδιασμό και την καθοδήγηση επιτυχημένων οργανωτικών αλλαγών.

 • Business Consultancy Project - Επιχειρηματική Συμβουλευτική

  Οι φοιτητές θα εξετάσουν τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική αναζήτηση, το σχεδιασμό, την έρευνα και τη διάδοση έργων επιχειρηματικής συμβουλευτικής για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για μεγαλύτερες εταιρείες. Θα ενσωματώσουν μια διεθνή προοπτική στα συμβουλευτικά έργα. Θα διακρίνουν ότι ο ρόλος των συμβούλων απαιτεί πλέον ένα μείγμα φυσικών και εικονικών δεξιοτήτων.

*Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν

Γιατί να Επιλέξω το Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη από το DEI College 

 • Συνεχώς ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών, που συμβαδίζει με τις ανάγκες της αγοράς  
 • Άριστη εξοικείωση με την εφαρμογή της θεωρίας σε πολυσχιδείς περιοχές που αφορούν τη διοικητική επιστήμη και τις επιχειρήσεις
 • Άριστη εκμάθηση της ορολογίας της διοίκησης και οικονομικών 
 • Σημαντική ανάπτυξη διανοητικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που αποτελούν σημαντικό εφόδιο στην επαγγελματική πορεία
 • Πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που βοηθά τον σπουδαστή να κατανοήσει σε βάθος το αντικείμενο
 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών από το University of Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δυνατότητα full-time ή part-time φοίτησης, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε σπουδαστή
 • Ευρύ φάσμα μαθημάτων για τη λήψη απαραίτητων γνώσεων για τους μελλοντικούς επαγγελματίες
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πτυχίου για την αγορά εργασίας
 • Μεγάλο ποσοστό επαγγελματικής ενασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος
 • Διευρυμένες δυνατότητες απορρόφησης σε ποικίλους κλάδους του οικονομικού και επιχειρηματικού τομέα

Επαγγελματική Εξέλιξη των Αποφοίτων 

Το  DEI College διαθέτει συμφωνία  δικαιόχρησης με  το  University of Sunderland,  το  οποίο  είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την απασχολησιμότητα των σπουδαστών του. 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια κατόπιν των σπουδών σε ελληνικά κολλέγια ορίζεται τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική νομοθεσία. Έτσι οι πτυχιούχοι του University of Sunderland, με φοίτηση στο DEI College στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το πτυχίο τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικά στην Ελλάδα, κατόπιν της αναγνώρισης της ισοδυναμίας του τίτλου από τον αρμόδιο φορέα (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), οι πτυχιούχοι δύνανται να εργαστούν ως μισθωτοί του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, τους ίδιους όρους, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος (εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού). Οι πτυχιούχοι των αλλοδαπών πανεπιστημίων με φοίτηση σε κολλέγιο στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου πανεπιστημίου της αλλοδαπής (όχι όμως και σε πανεπιστήμια της ημεδαπής).

Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολλεγίου DEI αποτελείται από έμπειρους καθηγητές με υψηλά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήρια. Η επαγγελματική ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο τομέα ωθεί τους σπουδαστές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους νέες ευκαιρίες καριέρας. Επιπλέον, θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του κλάδου. Η εξειδίκευσή τους σε παγκόσμια ζητήματα και τάσεις, όπως, ο ανταγωνισμός της ζήτησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ποιότητα των υπηρεσιών και η γνώση του αντικειμένου, αποτελεί ιδανική αρωγή στην εξέλιξη των σπουδαστών.

 

Επιπλέον Πληροφορίες  

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής 

-Απολυτήριο Λυκείου

-Αστυνομική Ταυτότητα

-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online)

Σας ενδιαφέρει μια επιτυχημένη καριέρα στο κλάδο των επιχειρήσεων και του management;

Συμπλήρωστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας +30 2310 251888/ +30 2310 251999