Πτυχίο Διεθνούς Τουριστικoύ Μάνατζμεντ

Το πτυχίο στο Διεθνές Τουριστικό Μάνατζμεντ - BA International Tourism Management (top-up) απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει δύο έτη σπουδών στο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του DEI College και επιθυμούν να εξειδικευτούν στο τουριστικό μάνατζμεντ ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους στο τμήμα Διεθνούς Τουριστικού Μάνατζμεντ. Η διεθνής τουριστική βιομηχανία είναι ένας δυναμικά εξελισσόμενος χώρος και οι απόφοιτοι του πτυχίου εξοπλίζονται με τις δημιουργικές ικανότητες διαχείρισης του τουρισμού και τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να προσαρμοστούν σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πτυχίο είναι διαπιστευμένο από το Tourism Management Institute (TMI) και το Tourism Society, τους επίσημους επαγγελματικούς φορείς τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αποκτήσουν μαθησιακή αυτονομία, ενισχύοντας τις δια βίου μάθησης δεξιότητές τους που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στον κλάδο του τουρισμού

 • Επιθυμούν να αποκτήσουν μια βαθιά γνώση της λειτουργίας και της διοίκησης των τουριστικών οργανισμών στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον

 • Επιδιώκουν να καταστούν ικανοί να προσφέρουν αποτελεσματικά σε ένα πλήθος επιχειρησιακών και στρατηγικών στόχων στο χώρο του τουριστικού μάνατζμεντ

 • Θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις τεχνικές έρευνας που θα τους χρειαστούν στο εργασιακό περιβάλλον

 • Επιθυμούν να αποκτήσουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες όπως επικοινωνίας, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και συμμετοχής σε ομαδική εργασία

 

Δομή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Τουριστικού Μάνατζμεντ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Έτος 3ο

 • Καινοτομία στο Τουριστικό Μάνατζμεντ
 • Διεθνές μάνατζμεντ προορισμού για τον τουρισμό και τη φιλοξενία
 • Αρχές του μάρκετινγκ μάνατζμεντ
 • Ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Διπλωματική Εργασία

 

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Η τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία προσφέρει έναν κόσμο ευκαιριών στο μάνατζμεντ προορισμού και προσέλκυσης, το μάρκετινγκ, τη συμβουλευτική στον τουρισμό, τη διαχείριση εκδηλώσεων, τα πρακτορεία τουρισμού και τα ταξίδια.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διεθνούς Τουριστικού Μάνατζμεντ - BA International Tourism Management (top-up) εργάζονται σε αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, τουριστικούς προορισμούς, επιχειρήσεις διοργανώσεων συνεδρίων και επαγγελματικών ταξιδιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

 

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πτυχίο Διεθνούς Τουριστικού Μάνατζμεντ:

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το επίθετό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το email σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
Αποδοχή(*)
Invalid Input

Invalid Input