Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Προπτυχιακά Προγράμματα

Τα προπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από το DEI College στη Θεσσαλονίκη, λειτουργούν υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση κορυφαίων Βρετανικών πανεπιστημίων. Πρόκειται για μια σειρά σύγχρονων ειδικοτήτων, που παρέχουν στους σπουδαστές άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως θέτουν τις απαραίτητες βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές. Το DEI College παρέχει σε απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ΙΕΚ, καθώς και σε επαγγελματίες, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στη Θεσσαλονίκη προγράμματα μου οδηγούν σε πτυχίο (Bachelor), στους παρακάτω βασικούς γνωστικούς τομείς:

 

 

 • Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  - BSc Accounting and Finance (University of London International Programmes)
  - BSc Banking and Finance (University of London International Programmes)
  - BSc Business and Management (University of London International Programmes)
  - BA Business Studies 
  - BSc Development & Economics (University of London International Programmes)
  - BSc Economics (University of London International Programmes)
  - BSc Economics and Finance (University of London International Programmes)
  - BSc Economics and Management (University of London International Programmes)
  - BSc Economics and Politics (University of London International Programmes)
  - BSc International Development (University of London International Programmes)
  - BSc International Relations (University of London International Programmes)
  - BSc Politics & International Relations (University of London International Programmes)