Φοιτητής του DEI College που έχει επιλέξει τις online σπουδές

Σπουδές Online σε Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά Προγράμματα | DEI College

Το DEI College προσφέρει τη δυνατότητα online εκπαίδευσης σε όλα τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα σε μορφή εξ’ αποστάσεως (distance learning) και μικτής μάθησης (blended learning).

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργεί ευκαιρίες σε φοιτητές που, είτε λόγω απόστασης (γεωγραφικοί περιορισμοί), είτε λόγω εργασιακών υποχρεώσεων (επαγγελματικοί περιορισμοί) αδυνατούν να παρακολουθούν σε τακτική βάση τα μαθήματα. Συγχρόνως, η μάθηση με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, πέραν της ευέλικτης δομής, αυξάνει τη συνεργασία, τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και του αναστοχασμού. Το βασικό εργαλείο για την online εκπαίδευση αποτελεί η πλατφόρμα Cisco Webex, με την οποία οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τη δυνατότητα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στον κόσμο, να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο εξ' αποστάσεως τα μαθήματα με video conference και να διαμοιράζονται παρουσιάσεις, κείμενα και εφαρμογές.

 

Τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε online είναι τα παρακάτω:       

      UoS Logo Sunderland Black high res      

           - LLM Master of Laws (University of Sunderland)

 

     UoS Logo Sunderland Black high res      

   

    UoS Logo Sunderland Black high res      

           - MBA (University of Sunderland) MBA (University of Sunderland)
           - MA Tourism & Hospitality (University of Sunderland) MA Tourism & Hospitality (University of Sunderland)
           - MA Marketing (University of Sunderland) MA Marketing (University of Sunderland)

 

      UoS Logo Sunderland Black high res          

 

     UoS Logo Sunderland Black high res      

          - MSc Computing (University of Sunderland) (University of Sunderland)