Μεταπτυχιακό τμήμα - Master στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Τμήμα Πληροφορικής

Το Μεταπτυχιακό Τμήμα Πληροφορικής απαρτίζεται από εξαιρετικό ακαδημαϊκό προσωπικό με εκτεταμένη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Πληροφορική παρέχεται από το Τμήμα Πληροφορικής του DEI College σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σήμερα είναι ευρεία η διάδοση ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινότητά μας και στην εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στη διάδραση των συστημάτων με το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για την ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογιών και εφαρμογών διαδικτύου είναι υψηλές και ανάλογες του βαθμού πολυπλοκότητας των συστημάτων. Συναντάμε ζητήματα όπως:

  • πώς μπορεί να συγχρονίζεται το λογισμικό με το περιβάλλον ώστε το σύστημα να αποκρίνεται εμπρόθεσμα σε πραγματικό χρόνο (real-time system)
  • πώς μπορεί να επικοινωνεί ο άνθρωπος με τη μηχανή με καινοτόμους τρόπους (για παράδειγμα, με φυσικό ανθρώπινο λόγο
  • πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια μέσα στο ‘Internet of Things’
  • πώς συλλέγουμε και αναλύουμε δεδομένα για να κατανοήσουμε καλύτερα τη διάδραση με το περιβάλλον ή/και τον άνθρωπο
  • πώς σχεδιάζουμε ‘έξυπνες’ διαδραστικές τεχνολογίες σε ιδιαίτερους τομείς όπως η μάθηση, η εκπαίδευση, η υποστήριξη ευπαθών ομάδων (πχ. ασθενών με νοητική υστέρηση)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής, στην Ασφάλεια και στις Τεχνολογίες Διαδικτύου, επιτρέπει στους φοιτητές να σπουδάσουν πάνω σε θέματα ασφάλειας και τεχνολογιών διαδικτύου σε μεγάλο βάθος, να αναπτύξουν τις δεξιότητες έρευνας και ανάλυσης και να τα εφαρμόσουν σε μια διπλωματική πάνω σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει.

 

Το πρόγραμμα σπουδών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής που προσφέρεται από το κολλέγιο DEI είναι το παρακάτω: