Μεταπτυχιακό τμήμα - Master στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Τμήμα Νομικής - LLM

Το Μεταπτυχιακό Τμήμα Νομικής του DEI College αποτελείται από έμπειρους και άριστα καταρτισμένους ακαδημαϊκούς δικηγόρους. Πρόκειται για άριστους καθηγητές, με γνώσεις, μεταδοτικότητα καθώς και νοοτροπία απόλυτα υποστηρικτική προς τους φοιτητές μας. Οι σημειώσεις και τα συγγράμματα των καθηγητών μας χαίρουν συγχαρητηρίων και αναγνώρισης του Πανεπιστημίου της Αγγλίας.

H πολυετής εμπειρία του DEI College στην παροχή υπηρεσιών ακαδημαϊκής αριστείας σε φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η περιοδική αξιολόγησή του από διεθνώς αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν εχέγγυο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα Νομικής του DEI College, τόσο σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και την υποστήριξη των φοιτητών του, όσο και σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζει.

Στόχος του τμήματος Νομικής είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και μεθόδων που απαιτούνται για την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία των σπουδαστών στον κλάδο της Νομικής.

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού Νομικής που προσφέρεται από το DEI College είναι το παρακάτω: