Μεταπτυχιακό τμήμα - Master στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα (MA in Social Innovation)

Επισκόπηση του Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνδυάζει ισορροπημένα την αυστηρή ακαδημαϊκή εργασία με την βιωματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης πρωτοβουλιών με ορατή και μετρήσιμη κοινωνική και περιβαλλοντική ανταποδοτικότητα. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την θεωρητική παράδοση και την σύγχρονη βιβλιογραφία. Να αναπτύξουν την συγγραφική τους τεχνική στην επιστημονική και ερευνητική εργασία, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες πηγές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, το G8 και να οικοδομήσουν ένα στέρεο επαγγελματικό προφίλ με έμφαση:

 • στη σύλληψη
 • τον σχεδιασμό
 • την επιχειρησιακή οργάνωση
 • την διεθνή δικτύωση
 • την χρηματοδότηση
 • και την αξιολόγηση φιλόδοξων παρεμβάσεων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, που δίνουν λύσεις σε τοπικά και περιφερειακά προβλήματα, κινητοποιώντας το κοινωνικό κεφάλαιο και δημιουργώντας ευκαιρίες για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενίσχυση της επιχειρησιακής και επιστημονικής ικανότητας των συμμετεχόντων, για την ολοκληρωμένη διαχείριση μιας σειράς εμβληματικών προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις δράσεις κοινωνικής οικονομίας:

 • European Fund for Strategic Investments (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, "Πακέτο JUNCKER")
 • INTERREG 2014-2020 (Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας)
 • HORIZON 2020 (Ορίζοντας 2020) & SME Instrument (Εργαλείο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις)
 • Employment & Social Innovation Program (Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία)
 • ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αναπτύξουν τις ιδέες τους στην κατεύθυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της ικανότητας διείσδυσης σε νέες αγορές και της επιλογής κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών

 • Επιθυμούν να εξελίξουν την επιχειρηματική τους ανταγωνιστικότητα με άξονα την οργανωσιακή ικανότητα και ευελιξία

 • Επιδιώκουν να αποκτήσουν γνώσεις και ιδέες υψηλής κοινωνικής αξίας που αφορούν σε νέα καινοτόμα και τολμηρά εγχειρήματα

 • Θέλουν να διερευνήσουν την ιδιωτική κοινωνική επιχειρηματικότητα που εμπεριέχει το κέρδος και την καινοτομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αλλά και την κοινωνική επιχειρηματικότητατου δημόσιου τομέα με πρωτοβουλίες πάνω στην αναζήτηση προγραμμάτων και κεφαλαίων για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων

 • Επιθυμούν να μάθουν να χειρίζονται ζητήματα που αφορούν στην επιταχυνόμενη παγκοσμιοποίηση, άνιση ανάπτυξη, οικονομική αβεβαιότητα και πολύπλοκα κοινωνικά προβλήματα με μια διεπιστημονικώς ακαδημαϊκήπροσέγγιση που επικεντρώνει τόσο στην καινοτομία και την εμπορευματοποίηση όσο και στον κοινωνικό χαρακτήρα τους

 

Δομή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Πολιτική και Αντίκτυπος της Κοινωνικής Καινοτομίας, Προσωπική Ανάπτυξη για την Αλλαγή και την Καινοτομία, Το Μάρκετινγκ στην Κοινωνική Καινοτομία, Η Κοινωνική Καινοτομία στην πράξη, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά για την Κοινωνική Καινοτομία, Ηγεσία στην Κοινωνική Καινοτομία, Διπλωματική Εργασία.

 

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Κοινωνική Καινοτομία, προσφέρει μια ποιοτική ευκαιρία ακαδημαϊκής εξέλιξης και τεχνοκρατικής εξειδίκευσης σε πτυχιούχους, στελέχη δημοσίων οργανισμών, εταιρειών, φορέων της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι στοχεύουν στην οικοδόμηση ενός διεθνώς ανταγωνιστικού και αναγνωρίσιμου επιστημονικού και επαγγελματικού προφίλ, με επίκεντρο την έννοια και τις πρακτικές της κοινωνικής καινοτομίας, τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, τον θεσμό των κοινωνικών επιχειρήσεων και την προοπτική των κοινωνικών επενδύσεων, μέσα από τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, δείτε εδώ

 • Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, πατήστε εδώ

 


Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα (MA in Social Innovation):

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το επίθετό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το email σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
Invalid Input