Μεταπτυχιακό τμήμα - Master στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA

To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Κολλεγίου DEI σε συνεργασία με το University of Sunderland, έχει στόχο την εκπαίδευση μεταπτυχιακών σπουδαστών σε τομείς που θα οικοδομήσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία αξιοποιώντας ένα διεθνώς καταξιωμένο τίτλο σπουδών. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα παρέχουν μια δυναμική και ισορροπημένη αναλογία διαχειριστικής τεχνογνωσίας και ακαδημαϊκής εξειδίκευσης, εξοπλίζοντας τους μελλοντικούς αποφοίτους με πολύτιμες πρακτικές γνώσεις απευθείας από το χώρο της αγοράς, ηγετικές δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντισυμβατικό τρόπο σκέψης και καινοτόμα κριτική ικανότητα, προσανατολισμό στις λύσεις και επιχειρηματικό πνεύμα και μια παγκοσμιοποιημένη και εξωστρεφή οπτική. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA είναι ιδανικό για αποφοίτους που επιθυμούν ένα διεθνώς καταξιωμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με άμεση προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει μια δυναμική και ισορροπημένη αναλογία διαχειριστικής τεχνογνωσίας και ακαδημαϊκής εξειδίκευσης, εξοπλίζοντας τα μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με τα απαραίτητα εφόδια.

 

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα MBA:

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το επίθετό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το email σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
Αποδοχή(*)
Invalid Input

Invalid Input

 

Το πρόγραμμα MBA απευθύνεται σε όσους:

 • Θέλουν να αποκτήσουν πολύτιμες πρακτικές γνώσεις απευθείας από το χώρο της αγοράς
 • Επιδιώκουν να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και τις γνώσεις τους πάνω σε σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις
 • Επιθυμούν να αποκτήσουν τις ποιοτικές και ποσοτικές γνώσεις που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων
 • Θέλουν να αποκτήσουν μια εξωστρεφή οπτική του επιχειρηματικού κόσμου αποσκοπώντας σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας

 

Δομή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί δώδεκα μήνες και η έναρξη των μαθημάτων λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα μαθήματα είναι τα παρακάτω:

1o Term

 • Financial Management and Control - Οικονομική διαχείριση και έλεγχος

  Οι σπουδαστές θα έρθουν σε επαφή με τους κύριους τομέις της οικονομικής διαχείρισης και του οικονομικού ελέγχου. Θα μελετήσουν τον ρόλο της λογιστικής στην προετοιμασία στρατηγικών σχεδίων, την μέτρηση και σύγκριση της οικονομικής απόδοσης, την έννοια του κόστους μιας οντότητας στη λειτουργική και στρατηγική διαχείριση και τη γενική διαχείριση και ανάλυση του κόστους. Παράλληλα οι σπουδαστές θα μάθουν τις μεθόδους κοστολόγησης και ελέγχου, τις αρχές του στρατηγικού σχεδιασμού στη λήψη αποφάσεων και την έννοια του προϋπολογισμού. Θα μελετήσουν την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του δημοσιονομικού ελέγχου, την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, τις αποφάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων και τον ρόλο του κεφαλαίου κίνησης στην παροχή χρηματοδότησης για την επιχείρηση.

 • Strategic Management in an International Context - Στρατηγική διαχείριση σε διεθνές πλαίσιο

  Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα έπειτα από την μελέτη της οικονομικής διαχείρισης και του ελέγχου, να εντρυφήσουν στη διερεύνηση διαφόρων θεματικών ενοτήτων στον τομέα της στρατηγικής και των διεθνών επιχειρήσεων, καθώς οεπιχειρηματικός κόσμος κινείται όλο και περισσότερο προς μια παγκόσμια προοπτική. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα εξεταστούν βασικά και σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τη διεθνή και παγκόσμια στρατηγική διαχείριση, εξετάζοντας το σχεδιασμό στρατηγικών διαδικασιών διαχείρισης και ηγεσίας, καθώς και πώς οι στρατηγικές αποφάσεις επηρεάζουν τη λειτουργία των οργανισμών που δραστηριοποιούνται τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

 • Professional Management and Leadership Development - Επαγγελματική Διοίκηση και Ανάπτυξη Ηγεσίας

  Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν και να αναπτύξουν τον προσωπικό τους τρόπο ηγεσίας, μέσα από μία σειρά θεωρειών ηγεσίας και διαχείρισης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν θεματικούς τομείς όπως η στρατηγική και η αλλαγή, τα τρία επίπεδα της στρατηγικής και της λήψης αποφάσεων, οι διαφορές μεταξύ διοίκησης και ηγεσίας, οι ηγετικές συμπεριφορές και τα κίνητρα, η συναισθηματική νοημοσύνη και το προσωπικό στυλ ηγεσίας, η συναλλακτική και μετασχηματιστική ηγεσία και ο συνολικός σχεδιασμός ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

2o Term

 • Value Creation in Organisations - Operations and Marketing Management - Δημιουργία αξίας σε οργανισμούς

  Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν μια κριτική σκέψη για το πώς οι οργανισμοί δημιουργούν αξία για τους πελάτες μέσω της ενσωμάτωσης των βασικών πτυχών των λειτουργιών και της στρατηγικής διαχείρισης μάρκετινγκ. Κατα τη διάρκεια του προγράμματος, οι σπουδαστές θα μελετήσουν τη δημιουργία αξίας ως πρωταρχικό στόχο των οργανισμών, είτε πρόκειται για νεοφυείς επιχειρήσεις, είτε για υφιστάμενες, από τις αρχικές ιδέες για προϊόντα και υπηρεσίες έως τη διάχυση σε νέες αγορές αγορές. Οι σπουδαστές θα διδαχθούν βασικές έννοιες, μοντέλα και θεωρίες της σύγχρονης διαχείρισης λειτουργιών και της στρατηγικής διαχείρισης μάρκετινγκ και θα εστιάσουν στην εφαρμογή πλαισίων που περιλαμβάνουν τις βασικές λειτουργίες οργάνωσης.

  Η ενότητα εξετάζει τις τρέχουσες προκλήσεις που παρουσιάζονται στο ευμετάβλητο ανταγωνιστικό περιβάλλον του σήμερα. Τα βασικά θέματα περιλαμβάνουν: δημιουργία αξίας και καινοτομία, πτυχές της διαχείρισης λειτουργιών που σχετίζονται με το σχεδιασμό, το πλάνο, τον έλεγχο και τη βελτίωση των λειτουργιών, τη σημασία των σχέσεων συμπαραγωγής και την εκτίμηση των αναρίθμητων διαύλων μέσω των οποίων οι πελάτες βιώνουν και αλληλεπιδρούν με τις επιχειρήσεις.


 • Μαθήματα Εξειδίκευσης

  MBA in Finance

  • Management Accounting and Finance for Decision Making 

  MBA in Marketing

  • Managing Brands/Digital Marketing

  MBA in Human Resource Management

  • Contemporary International Human Resource Management 

   

3o Term

 • MBA Project - Διατριβή MBA

  Τελικό έργο
  Σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό επόπτη του τμήματος και χρησιμοποιώντας μια εφαρμοσμένη προσέγγιση επιχειρησιακής έρευνας, οι σπουδαστές θα επιλέξουν τη μορφή του τελικού τους έργου ανάμεσα σε επιχειρησιακή διατριβή, εφαρμοσμένο εταιρικό έργο, εταιρικό έργο ή διατριβή επιχειρήσεων. Η διατριβή κάθε σπουδαστή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή περίληψη, μία σύνοψη του οργανισμού που ερευνάται, μια ανασκόπηση της σχετικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και την εξαγωγή έγκυρων ερευνητικών ερωτημάτων τόσο από τη βιβλιογραφία, όσο και από τα ζητήματα του οργανισμού ή του επιχειρηματικού τομέα. Παράλληλα ο σπουδαστής θα πρέπει να κάνει μια ανασκόπηση των μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν το ερευνητικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής αξιολόγησης εναλλακτικών ερευνητικών μεθοδολογιών και των περιορισμών τους, μια ανασκόπηση της ερευνητικής μεθόδου που υιοθετήθηκε και των τεχνικών συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων, παρατηρήσεων και παρατήρησης των συμμετεχόντων, καθώς και των επιπτώσεων και των περιορισμών τους. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ερμηνεία και ανάλυση ποιοτικών και, ενδεχομένως, ποσοτικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας κατάλληλες στατιστικές και υπολογιστικές τεχνικές καθώς και στην παρουσίαση εμπειρικών ευρημάτων.

*Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο σπουδαστής θα έχει αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες για να ακολουθήσει μια καριέρα στην οποία θα αξιοποιήσει τις εξαιρετικές ευκαιρίες για διεθνή δικτύωση με επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας. Θα επωφεληθεί από την πρακτική εμπειρία και το δυναμισμό πλειάδας στελεχών από ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, εισπράττοντας ποικίλα επιχειρηματικά ερεθίσματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παίρνοντας μέρος σε διεθνείς επιχειρηματικές αποστολές και ερευνητικά προγράμματα και γνωρίζοντας σε μεγάλο αναλυτικό βάθος τις αναδυόμενες και πιο σύγχρονες πρακτικές στο χώρο του εμπορίου, της διαχείρισης και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων.

 

 

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράµµατος:

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος ή Φεβρουάριος

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Τα δωρεάν μαθήματα Αγγλικών ξεκινάνε εντατικά αρχές Σεπτεμβρίου με 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με 2 ώρες την εβδομάδα. 

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

-Πτυχίο Πανεπιστημίου

-Αστυνομική Ταυτότητα

-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online)