Μεταπτυχιακό τμήμα - Master στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Τμήμα Διοίκησης, Τουρισμού και Επιχειρηματικής Καινοτομίας

To Τμήμα Διοίκησης, Τουρισμού και Επιχειρηματικής Καινοτομίας του DEI College έχει στόχο την εκπαίδευση μεταπτυχιακών σπουδαστών σε τομείς που θα οικοδομήσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία αξιοποιώντας ένα διεθνώς καταξιωμένο τίτλο σπουδών.

 

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα παρέχουν μια δυναμική και ισορροπημένη αναλογία διαχειριστικής τεχνογνωσίας και ακαδημαϊκής εξειδίκευσης, εξοπλίζοντας τους μελλοντικούς αποφοίτους με πολύτιμες πρακτικές γνώσεις απευθείας από το χώρο της αγοράς, ηγετικές δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντισυμβατικό τρόπο σκέψης και καινοτόμα κριτική ικανότητα, προσανατολισμό στις λύσεις και επιχειρηματικό πνεύμα και μια παγκοσμιοποιημένη και εξωστρεφή οπτική.

 

Tα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Διοίκησης, Τουρισμού και Επιχειρηματικής Καινοτομίας που προσφέρονται από το DEI College είναι τα παρακάτω: