Μεταπτυχιακό τμήμα - Master στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το DEI College παρέχει σε πτυχιούχους ή επαγγελματίες της αγοράς, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στη Θεσσαλονίκη, προγράμματα που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MA / ΜΒΑ / LLM), στους παρακάτω βασικούς γνωστικούς τομείς. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται, παρέχουν στους απόφοιτους άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

 

 

Τμήμα Διοίκησης, Τουρισμού και Επιχειρηματικής Καινοτομίας

  •  Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
  •  Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Καινοτομία (MA Social Innovation)
  •  Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Ανάπτυξη Τουρισμού (MA International Tourism Development)

 

 

Τμήμα Νομικής

 

  •  Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM in International Commercial Law)

 

 

Τμήμα Πληροφορικής

 

  • Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική (MSc Computing)