Μεταπτυχιακό τμήμα - Master στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Κολλέγιο DEI παρέχει σε πτυχιούχους ή επαγγελματίες της αγοράς, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, προγράμματα που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΒΑ / LLM / MSc), στους παρακάτω βασικούς γνωστικούς τομείς. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρονται υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση του University of Sunderland, παρέχουν στους απόφοιτους άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.