Μεταπτυχιακό τμήμα - Master στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το DEI College παρέχει σε πτυχιούχους ή επαγγελματίες της αγοράς, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στη Θεσσαλονίκη, προγράμματα που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MA / ΜΒΑ / LLM), στους παρακάτω βασικούς γνωστικούς τομείς. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται λειτουργούν υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση του University of Northampton. Πρόκειται για μια σειρά σύγχρονων ειδικοτήτων, που παρέχουν στους απόφοιτους άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

 

Τμήμα Διοίκησης, Τουρισμού και Επιχειρηματικής Καινοτομίας

  •  Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (MBA Executive)
  •  Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
  •  Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Καινοτομία (MA Social Innovation)
  •  Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Ανάπτυξη Τουρισμού (MA International Tourism Development)

 

Τμήμα Νομικής

  •  Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM in International Commercial Law)

 

 

Τμήμα Πληροφορικής

  • Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική (MSc Computing)