Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Πανεπιστημιακά Προγράμματα

Τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα που προσφέρονται από το DEI College, το Associated Campus του Πανεπιστημίου του Sunderland, αποτελούν μια σειρά σύγχρονων ειδικοτήτων, που παρέχουν στους σπουδαστές άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως θέτουν τις απαραίτητες βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. 

Το DEI College παρέχει σε απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Ι.Ε.Κ., καθώς και σε επαγγελματίες, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα μου οδηγούν σε πτυχίο (Bachelor), στους παρακάτω βασικούς γνωστικούς τομείς: