Προπτυχιακό τμήμα - Βαchelor στην Θεσσαλονίκη από το DEI College

Πανεπιστημιακά Προγράμματα

Τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα που προσφέρονται από το DEI College, λειτουργούν υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση κορυφαίων Βρετανικών πανεπιστημίων. Πρόκειται για μια σειρά σύγχρονων ειδικοτήτων, που παρέχουν στους σπουδαστές άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως θέτουν τις απαραίτητες βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές. Το DEI College παρέχει σε απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ΙΕΚ, καθώς και σε επαγγελματίες, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα μου οδηγούν σε πτυχίο (Bachelor), στους παρακάτω βασικούς γνωστικούς τομείς: