Μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ.Βρετανία

Ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι πλέον απαραίτητο εφόδιο για μια επιτυχημένη πορεία στην σημερινή αγορά εργασίας. Το DEI College με τη πολυετή εμπειρία που έχει στο χώρο της Βρετανικής εκπαίδευσης είναι η καταλληλότερη επιλογή για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να φοιτήσει στη Μ.Βρετανία για την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού διπλώματος.

Πιο συγκεκριμένα, το DEI College αναλαμβάνει:

Να σας βοηθήσει να επιλέξετε Πανεπιστήμια που είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό του πτυχίου σας, την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου καθώς και τις τελικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Την υποβολή αιτήσεων στα Πανεπιστήμια καθώς και την επικοινωνία με αυτά.

Να σας βοηθήσει να συντάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα

Να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για το περιεχόμενο των συστατικών επιστολών που συνοδεύουν την αίτηση

Να υποβάλλει αιτήσεις για την εξεύρεση δωματίου σε εστία του Πανεπιστημίου.

Να σας βοηθήσει να βελτιώσετε το επίπεδο των αγγλικών σας έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με την απαίτηση του Πανεπιστημίου που σας ενδιαφέρει.

Να σας ενημερώνει για τις εξελίξεις που αφορούν τις αιτήσεις σας στα Βρετανικά Πανεπιστήμια καθ'όλη της διάρκεια της διαδικασίας.

Εάν χρειαστεί, να επαναδιαπραγματευθεί με τα Πανεπιστήμια την αίτησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το ενημερωτικό pdf απο εδώ.

 

100% Χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της Μ.Βρετανίας

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας θα χορηγεί δάνειο μεταπτυχιακών σπουδών για φοίτηση σε βρετανικά πανεπιστήμια.

Δικαιούχοι είναι όσοι ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν να φοιτήσουν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα βρετανικού πανεπιστημίου και δεν έχουν ήδη ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι £10,000 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των διδάκτρων ή του κόστους διαβίωσης. Το ποσό της δανειοδότησης κατατίθεται στον τραπεζικό σας λογαριασμό σε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Θα πρέπει να αποπληρώσετε το δάνειο αλλά όχι πριν ολοκληρώσετε τις σπουδές σας και το ετήσιο εισόδημα σας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από £21,000. Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται σε δόσεις το ποσό των οποίων υπολογίζεται με βάση το εισόδημά σας.

Για πληροφορίες δείτε εδώ: http://www.slc.co.uk/media/6854/sfe_pgl_qg_1617_d.pdfFacebook