Πτυχία Master στην Πληροφορική

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πληροφορική είναι κατάλληλο για ανθρώπους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν  σαν υπεύθυνοι τμημάτων πληροφορικής είτε  στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα καθώς επίσης και στον ακαδημαϊκό χώρο.

Οι κάτοχοι του τίτλου θα έχουν αποκτήσει την απαραίτητη θεωρητική και τεχνική  γνώση  ώστε να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του οργανισμού / επιχείρησης τους.

Ο χώρος της πληροφορικής αναπτύσσεται συνεχώς και  χρειάζεται στελέχη με γνώσεις και εμπειρία. Σχετική έρευνα δείχνει ότι στην Ευρώπη απαιτούνται συνολικά 200.000 προγραμματιστές.

Στο DEI υποστηρίζεται το παρακάτω μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πληροφορικής:Facebook