Πτυχία Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στη διοίκηση επιχειρήσεων είναι διεθνώς καταξιωμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, που μπορούν να ανοίξουν νέες γνωστικές, αλλά και επαγγελματικές προοπτικές στα στελέχη  οργανισμών / επιχειρήσεων.

Τα ακαδημαϊκά προγράμματά μας απευθύνονται  σε  ανθρώπους  που επιζητούν την επιτυχία τόσο στην ακαδημαϊκή όσο  και στην επαγγελματική ζωή τους. Οι κάτοχοι ενός μεταπτυχιακού τίτλου στην διοίκηση επιχειρήσεων στοχεύουν σε ανώτατες διοικητικές θέσεις είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού φορέα.
 
Στο DEI  στοχεύουμε να δημιουργήσουμε τους διευθυντές με:

  • Αναλυτικές δεξιότητες
  • Δημιουργική ανταπόκριση στις αλλαγές της εποχής μας,
  • Δυνατότητα να λαμβάνουν  υπό  πίεση σημαντικές αποφάσεις και να επωφελούνται  τις δημιουργούμενες ευκαιρίες.

Η αφοσίωσή μας στην ποιότητα της εκπαίδευσης αποδεικνύεται  και από το γεγονός  ότι στο DEI λειτουργούν προγράμματα υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση του Πανεπιστημίου του Λονδίνου από το 1992.

Το Κολλέγιό μας  έχοντας στενή σχέση με τις τοπικές βιομηχανίες και  επιχειρήσεις, οργανώνει σεμινάρια μεταξύ των σπουδαστών και ανώτερων  στελεχών  από τον οικονομικό και βιομηχανικό τομέα.

Τα  προγράμματα σπουδών  στο DEI  διαμορφώνονται έτσι ώστε  οι σπουδαστές να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο παράλληλα με την εργασία τους και να δώσουν μια σημαντική ώθηση στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Πρόκειται για ιδιαίτερα ευέλικτα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους και από εργαζομένους.

Ο χρόνος σπουδών μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα 5 χρόνια.

Υπάρχουν 2 εξεταστικές περίοδοι, Μαΐου &  Οκτωβρίου και οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τόσο τον αριθμό όσο και τα ποια μαθήματα θα πάρουν για κάθε εξάμηνο σπουδών. 

Με την εγγραφή τους σε κάθε μάθημα οι σπουδαστές παραλαμβάνουν σημειώσεις - οδηγό σπουδών και τα αντίστοιχα βιβλία. Έχουν επίσης πρόσβαση στο σύστημα World Wide Learning Community του πανεπιστημίου και μέσω αυτού:
* Στις  βιβλιοθήκες του University of London
* Σε παλιά θέματα εξετάσεων
* Σε online seminars
Μπορούν επίσης να επικοινωνούν τόσο με τους καθηγητές όσο και με τους λοιπούς σπουδαστές του προγράμματος.

Στο DEI υποστηρίζονται τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων:Facebook