Πτυχία Master

Το DEI δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και στους ήδη εργαζόμενους να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου του Northampton.

Τα εβδομαδιαία προγράμματα προσαρμόζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους εργαζομένους σπουδαστές.

Τα μεταπτυχιακά αυτά προσφέρονται και με σπουδές εξ αποστάσεως.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στους τομείς:Facebook