Πολιτικές Επιστήμες

Οι πολιτικές επιστήμες είναι ένας κλάδος των Κοινωνικών Επιστημών που μελετά τα κυβερνητικά συστήματα και την ανάλυση των πολιτικών λειτουργιών και δράσεων. Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκεται η θεωρία και η εφαρμογή της πολιτικής, από τα συμπεράσματα της οποίας επιχειρείται η δόμηση γενικών αρχών για τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιστήμης. Αναλύεται σε βάθος ο τρόπος με τον οποίο η πολιτική εξουσία διανέμεται και οργανώνεται εντός του κράτους και μεταξύ των κρατών, η συμπεριφορά των κρατών και οι σχέσεις μεταξύ τους. Επίσης καταπιάνεται με μερικά από τα μεγάλα θέματα της διεθνούς κοινότητας, όπως είναι τα αίτια του πολέμου και οι όροι της ειρήνης, η παγκοσμιοποίηση και οι διεθνείς οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα που προσφέρεται στο DEICollegeσας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε τη μελέτη τόσο της πολιτικής επιστήμης όσο και των διεθνών σχέσεων και είναι το παρακάτω:

UNIVERSITY OF LONDON INTERNATIONAL PROGRAMMESFacebook