Νομική - University of Northampton

Νομική - University of Northampton

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς εάν:

  • θέλετε να αποκτήσετε ουσιαστικές γνώσεις σε καίριους τομείς του Αγγλικού και Ευρωπαϊκού δικαίου, όπως αυτοί έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στις εξελίξεις που σημειώνονται στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
  • επιθυμείτε να ενταχθείτε σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα που προάγει τη στενή συνεργασία των φοιτητών με το διδακτικό προσωπικό  και προτάσσει την ανάδειξη της μάθησης σε μια συμμετοχική και ευχάριστη εμπειρία
  • διαθέτετε όραμα και θέλετε να αποκτήσετε ένα πτυχίο, το οποίο θα σας επιτρέψει να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητές σας και να πετύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους καλλιεργώντας την κριτική σας σκέψη και την ικανότητά σας να αναλύετε και να συνθέτετε γνώσεις και εμπειρίες
  • επιδιώκετε την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων για την ένταξή σας στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε αποκτήσει τόσο τις θεμελιώδεις και ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για να έναρξη της σταδιοδρομίας σας στη Νομική επιστήμη, όσο και τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται σε σύγχρονους τομείς της αγοράς υπηρεσιών που περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας σχετικές με τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία ή με το έργο μη κυβερνητικών οργανώσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Επισκόπηση του προγράμματος

Ο δυναμικός χαρακτήρας της Νομικής επιστήμης είναι πια ιδιαίτερα αισθητός τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας και καθιστά την ορθή υπαγωγή των παραμέτρων του εκάστοτε νομικού προβλήματος στο υφιστάμενο εθνικό και διεθνές δίκαιο, μία ολοένα και πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση. Στόχος των έμπειρων καθηγητών του προγράμματος είναι να σας καθοδηγήσουν βήμα-βήμα, ώστε να αποκτήσετε τα μέσα και να καλλιεργήσετε τις μεθόδους που πρόκειται να μετέλθετε για να ανταποκριθείτε σε αυτήν την πρόκληση. 

Δομή του Προγράμματος

Το πτυχίο αποτελείται από δεκαοχτώ μαθήματα και διαρκεί τρία έτη (συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας).

Ορισμένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών είναι τα εξής:

Δημόσιο Δίκαιο

Δίκαιο Αδικοπραξιών

Δίκαιο των Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δίκαιο Καταπιστευμάτων

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δίκαιο Συμβάσεων

Εμπράγματο Δίκαιο

Εταιρικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

 

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (LLB) στη Νομική

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

UNIVERSITY OF NORTHAMPTON
UNIVERSITY OF NORTHAMPTON - Department of Law

 Facebook