Νομική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
Ακαδημαϊκή διεύθυνση: University of Northampton

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς εάν:

  • επιθυμείτε να επεκτείνετε τους τομείς της επαγγελματικής σας πρακτικής ή εργάζεστε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυστηρώς ρυθμισμένους τομείς της αγοράς
  • επιθυμείτε να μάθετε από έμπειρους καθηγητές οι οποίοι διαθέτουν ακαδημαϊκή εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν  καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία με φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
  • επιθυμείτε να ενταχθείτε σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα που προάγει τη στενή συνεργασία των φοιτητών με το διδακτικό προσωπικό  και προτάσσει την ανάδειξη της μάθησης σε μια συμμετοχική και ευχάριστη εμπειρία
  • διαθέτετε όραμα και θέλετε να αποκτήσετε ένα μεταπτυχιακό τίτλο, ο οποίος θα σας επιτρέψει να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητές σας και να πετύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους καλλιεργώντας την κριτική σας σκέψη και την ικανότητά σας να αναλύετε και να συνθέτετε γνώσεις και εμπειρίες

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε αποκτήσει τόσο τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διακρατικό εμπόριο, όσο και τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη διεθνή δικηγορική πρακτική.

Επισκόπηση του προγράμματος

Το LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου του Northamptonείναι το μοναδικό που διδάσκεται στην Ελλάδα και παρέχει ένα καινοτόμο και σφαιρικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσεγγίζει ταυτόχρονα παραδοσιακούς τομείς του Ιδιωτικού Δικαίου που διέπουν το διακρατικό εμπόριο –συμπεριλαμβανομένων του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου Εταιρειών και του Δικαίου Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων–  και σύγχρονα γνωστικά πεδία που αφορούν στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στην εταιρική διακυβέρνηση και ευθύνη και στο διεθνές εταιρικό έγκλημα.  

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί δώδεκα μήνες και η έναρξη των μαθημάτων λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Το πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από μία διπλωματική εργασία, δύο μαθήματα μεθοδολογίας νομικής έρευνας, καθώς και τα ακόλουθα μαθήματα:

Αρχές Ευρωπαϊκού Δικαίου

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Ευρωπαϊκό Εμπορικό)

Διεθνές Δίκαιο Εταιρειών

Δίκαιο Διεθνούς Εγκλήματος (υπό εταιρεία)

Δίκαιο Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

Τμήμα Νομικής του DEICollege

H πολυετής εμπειρία του DEICollege στην παροχή υπηρεσιών ακαδημαϊκής αριστείας σε φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η περιοδική αξιολόγησή του από διεθνώς αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν εχέγγυο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα Νομικής του DEICollege, τόσο σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και την υποστήριξη των φοιτητών του, όσο και σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζει.

 

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

UNIVERSITY OF NORTHAMPTON
LLM in International Commercial LawFacebook