Πτυχία Πανεπιστημίου στον Τομέα των Οικονομικών

Τα οικονομικά αποτελούν πάντα ένα επίκαιρο θέμα, και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των τρεχουσών υποθέσεων. Η επιστήμη που ασχολείται με τα οικονομικά ενδιαφέρεται για το πώς οι κοινωνίες και τα άτομα οργανώνονται για να ικανοποιήσουν τις υλικές τους ανάγκες. Συνεπώς, ασκεί επίδραση στην καθημερινή ζωή όλων μας. Η μελέτη των  οικονομικών προσφέρει γνώση σε βάθος  για το πώς λειτουργούν οι οικονομίες και το πώς επηρεάζεται η κοινωνία από την οικονομική πολιτική και την πορεία των οικονομικών μεγεθών.

Τα χρηματοοικονομικά είναι η μελέτη του συστήματος των χρημάτων όσον αφορά τα εισοδήματα, τις δαπάνες, τη χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση.

Τα πτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στον τομέα των οικονομικών είναι τα παρακάτω και λειτουργούν υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση του :Facebook