Πτυχία Πανεπιστημίου στον Τομέα της Πληροφορικής

Τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελούν είναι πλέον τώρα ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας.  Τα συστήματα που είναι καλά δομημένα και αξιόπιστα ι χρησιμοποιούνται καθημερινά και είναι αναγκαία για τη λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων - οργανισμών. Οι άνθρωποι που μπορούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να συντηρήσουν αυτά τα συνεχώς εξελισσόμενα  συστήματα είναι πάντα περιζήτητοι. Το να σπουδάζει κανείς στον τομέα της πληροφορικής αποτελεί μια ευχάριστη εμπειρία γεμάτη προκλήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε μια ανταποδοτική σταδιοδρομία.

Η τεχνολογία υπολογιστών περιλαμβάνει τις ακόλουθες ουσιαστικές περιοχές: 

  • Χρησιμοποίηση των υπολογιστών σε ποικίλες εφαρμογές
  • Προγραμματισμός υπολογιστών και ανάπτυξη λογισμικού
  • Διαμόρφωση, εγκατάσταση και διασύνδεση υλικού
  • Διαχείριση δικτύων  και συστημάτων Η/Υ

H πολυετής εμπειρία του DEI College στην παροχή υπηρεσιών ακαδημαϊκής αριστείας σε φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η περιοδική αξιολόγησή του από διεθνώς αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν εχέγγυο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα Πληροφορικής του DEI College, τόσο σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία και την υποστήριξη των φοιτητών του, όσο και σε ό,τι αφορά στις διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζει.


Τα πτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται είναι τα παρακάτω και λειτουργούν υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση των πανεπιστημίων:

UNIVERSITY OF LONDON INTERNATIONAL PROGRAMMES

UNIVERSITY OF NORTHAMPTON

Για τους αποφοίτους ΙΕΚ δίνεται η δυνατότητα να εισαχθούν στο 2ο έτος σπουδών.

* Το Κολέγιο που παρέχει την ακαδημαϊκή επίβλεψη είναι το Κολέγιο του οποίου το προσωπικό είναι υπεύθυνο για τη συγγραφή των Προγραμμάτων Σπουδών, προετοιμάζει το εκπαιδευτικό υλικό και είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στα Διεθνή ΠρογράμματαFacebook