Πτυχία Πανεπιστημίου στον Τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι σπουδές στον τομέα των επιχειρήσεων ενισχύουν την κατανόηση των λειτουργιών μιας επιχείρησης και αναπτύσσουν δεξιότητες ανάλυσης, αξιολόγησης και διοίκησης.

 Είναι διεπιστημονικής φύσης και αποτελούν τη βάση για σταδιοδρομία σε πολλούς τομείς  αν και είναι η ιδανική προετοιμασία για μια σταδιοδρομία στους τομείς που έχουν σχέση με επιχειρήσεις.

Επιπλέον ένας  τίτλος BA επιχειρηματικών σπουδών  μπορεί  να οδηγήσει σε περαιτέρω σπουδές. 

Για τους αποφοίτους ΙΕΚ δίνεται η δυνατότητα να εισαχθούν στο 2ο έτος σπουδών. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Τα πτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται είναι τα παρακάτω και λειτουργούν υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση των αντιστοίχων πανεπιστημίων:

UNIVERSITY OF LONDON INTERNATIONAL PROGRAMMES

UNIVERSITY OF NORTHAMPTONFacebook