Ψυχολογία

Η Ψυχολογία ως μελέτη της συμπεριφοράς και του νου, αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας. Πρόκειται για ένα επιστημονικό κλάδο και μια εφαρμοσμένη επιστήμη που επιδιώκει να κατανοήσει άτομα και ομάδες μέσα από  γενικές αρχές και ερευνητικές περιοχές. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να κατανοήσουν το ρόλο των νοητικών λειτουργιών σε ατομική και κοινωνική συμπεριφορά, ενώ επίσης διερευνούν τις φυσιολογικές και βιολογικές διεργασίες που αποτελούν τη βάση των γνωστικών λειτουργιών και συμπεριφορών.

Το πρόγραμμα που προσφέρεται στο DEI College είναι το παρακάτω:

UNIVERSITY OF NORTHAMPTON

·         BSc(Hons) PsychologyFacebook