Πρόγραμμα Προετοιμασίας (Foundation Courses) για Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία

Πρόκειται για προπαρασκευαστικά προγράμματα (Foundation Courses) που στόχο έχουν την αποδοχή των σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών σε Βρετανικά Πανεπιστήμια για την απόκτηση Bachelor Degree. Οι σπουδαστές που παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα δεν χρειάζονται GCE A-levels ή άλλες εισαγωγικές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας ( Foundation course) έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να προετοιμάσει τους υποψήφιους σπουδαστές σύμφωνα με επιστημονική κατεύθυνση που επιλέγουν.

Τα μαθήματα, που διδάσκονται στα αγγλικά από καταξιωμένους καθηγητές κατόχους Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων σπουδών, είναι ανάλογα με την επιστημονική κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος σπουδαστής. Παράλληλα με την διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, ο σπουδαστής παρακολουθεί και μαθήματα Αγγλικής γλώσσας με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της γλώσσας και την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού IELTS (πιστοποιητικό της καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας) που απαιτούν όλα τα βρετανικά πανεπιστήμια. Οι σπουδαστές του DEI Foundation course προετοιμάζονται πολύ καλά για την φοίτησή τους στο πρώτο έτος σπουδών του πανεπιστημίου της επιλογής τους γνωρίζοντας την ορολογία αλλά και το περιεχόμενο των μαθημάτων που πρόκειται να διδαχθούν. Εξοικειώνονται με το Βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα και προετοιμάζονται με ειδικό μάθημα στην διεξαγωγή παρουσιάσεων και εργασιών.

To DEI Foundation College λειτουργεί υπό την εποπτεία του University of Bradford. Πιο συγκεκριμένα οι καθηγητές του πανεπιστημίου του Bradford καθορίζουν το περιεχόμενο των μαθημάτων όλων των κύκλων σπουδών έτσι ώστε να είναι συμβατά με τα αντίστοιχα Foundation Courses της Μ εγ.Βρετανίας, εγκρίνουν τα θέματα και αναβαθμολογούν τις εργασίες και τα γραπτά των σπουδαστών. Έχοντας το University of Bradford ως επικεφαλής πανεπιστήμιο το DEI College foundation course αποκτά εγκυρότητα και αναγνωρισιμότητα από όλα σχεδόν τα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Το DEI College παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών και ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους κηδεμόνες τους για την απόδοσή τους.

Ο υποψήφιος σπουδαστής μπορεί να επισκεφθεί το DEI College, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να έχει μια άμεση, εκτενή και δωρεάν πληροφόρηση για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί ακόμα να επικοινωνήσει μέσω e-mail ή τηλεφώνου με το DEI College για να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Στάδια υποβολής αιτήσεως:

  • Με τη βοήθεια του καταρτισμένου προσωπικού του DEI College υποβάλλεται αίτηση (UCAS) σε 5 πανεπιστήμια της επιλογής του υποψηφίου με κριτήρια την αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ, το κόστος διαβίωσης στην πόλη -έδρα του πανεπιστημίου και την αξιολόγηση του πανεπιστημίου. Σύντομα εξασφαλίζει θέση στα πανεπιστήμια της επιλογής του με την μορφή offer (προϋποθέσεις εισαγωγής με απαιτούμενους βαθμούς Foundation course στο πανεπιστήμιο όπου έχει ήδη υποβάλει αίτηση καθώς και το απαιτούμενο βαθμό στο IELTS-Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας).
  • Με την ολοκλήρωση του Foundation Course αποστέλλονται στα πανεπιστήμια οι βαθμοί που έχει επιτύχει ο σπουδαστής κατόπιν εξετάσεων του στα μαθήματα της επιστημονικής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει και ο βαθμός του IELTS οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία αποδοχής του σπουδαστή από το πανεπιστήμιο.
  • Υποβάλλεται η αίτηση για την εξεύρεση εστίας στο πανεπιστήμιο.
  • Τέλος αποστέλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του σπουδαστικού δανείου που καλύπτει τα δίδακτρα του σπουδαστή και για τα τρία έτη σπουδών του , διαδικασία που αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το DEI College.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων UCAS

15 Ιανουρίου – Από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς μέχρι και την 15η Ιανουαρίου μπορεί ο σπουδαστής να υποβάλει αίτηση σε πέντε πανεπιστήμια της επιλογής του

30 Ιουνίου – Aπο την 16 Ιανουαρίου και μέχρι την 30 Ιουνίου της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς ο σπουδαστής που δεν έχει υποβάλει αίτηση κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο μπορεί και πάλι να υποβάλει αίτηση σε πέντε πανεπιστήμια της επιλογής του. Η καθυστερημένη υποβολή αιτήσεως περιορίζει τον αριθμό των πανεπιστημίων που εξακολουθούν να δέχονται αιτήσεις καθώς κάποια θα έχουν ήδη καλύψει τον αριθμό σπουδαστών που μπορούν να δεχθούν σε κάθε ακαδημαϊκό έτος .

16η Αυγούστου – Clearing

Το Clearing είναι μία υπηρεσία που είναι διαθέσιμη από την 1 Ιουλίου έως και τις 20 Σεπτεμβρίου και απευθύνεται σε σπουδαστές που επιθυμούν να εξασφαλίσουν μία θέση σε Βρετανικό πανεπιστήμιο αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Λύκειο. Τα πανεπιστήμια ανακοινώνουν την λίστα με τις κενές και διαθέσιμες θέσεις τους στα μέσα Αυγούστου και ο υποψήφιος σπουδαστής, που δεν έχει κάνει αίτηση στις δύο προηγούμενες ημερομηνίες μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε κάποιο από αυτά τα πανεπιστήμια.

Τα προγράμματα σπουδών του Foundation και οι ημερομηνίες έναρξης είναι ευέλικτα και εξαρτώνται από το επίπεδο και τα προσόντα του κάθε υποψηφίου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της σχολής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα με τμήματα που επιτρέπουν την ταυτόχρονη φοίτηση του σπουδαστή στο Λύκειο και να εξασφαλίσει την εισαγωγή του σπουδαστή σε Βρετανικό πανεπιστήμιο άμεσα, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους με την αποφοίτηση από το Λύκειο.Facebook