Επιλέγοντας τις Σπουδές

Οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά σπουδών αποτελούν πολύτιμο εφόδιο στη σταδιοδρομία ενός ανθρώπου. Ιδιαίτερα σήμερα που το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό οι ιδιωτικές επιχειρήσεις – οργανισμοί αλλά και το Δημόσιο αναπροσαρμόζουν τις απαιτήσεις τους σε ότι αφορά τα προσόντα των υποψηφίων για εργασία, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στον αριθμό των πιστοποιητικών σπουδών αλλά και στην ποιότητα τους.

Στο DEI College, αντιλαμβανόμενοι τις απαιτήσεις της εποχής, επιλέγουμε και λειτουργούμε ποιοτικά και ευέλικτα προγράμματα σπουδών, προσφέροντας στους σπουδαστές μας τη δυνατότητα είτε να  αποκτήσουν τα πτυχία – πιστοποιητικά στη Θεσσαλονίκη είτε να προετοιμαστούν για σπουδές στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα οι δυνατότητες που προσφέρονται από το DEI College είναι:

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αποτελούν πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία είτε στον ακαδημαϊκό τομέα είτε σαν στελέχη επιχειρήσεων – οργανισμών.

Στο DEI College λειτουργούν φημισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, που απευθύνονται σε πτυχιούχους ή και σε ήδη εργαζόμενους. Το πρόγραμμα των μαθημάτων προσαρμόζεται έτσι  ώστε να εξυπηρετεί  τις ανάγκες των σπουδαστών. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες για τα προσφερόμενα προγράμματα.  

Πτυχιακές σπουδές

  • Στη Θεσσαλονίκη
    Στο DEI College λειτουργούν πτυχιακά προγράμματα φημισμένων πανεπιστημίων της Βρετανίας, το πτυχίο των οποίων είναι πανομοιότυπο με αυτό που απονέμεται στους φοιτητές που σπουδάζουν στην έδρα των πανεπιστημίων. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.  
  • Στη Βρετανία
    Τα πανεπιστήμια της Βρετανίας απαιτούν από τους υποψηφίους τους εκτός της επάρκειας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και μια αρκετά υψηλή βαθμολογία σε συγκεκριμένα μαθήματα του απολυτηρίου. Εναλλακτικά ζητείται από τους υποψηφίους να παρακολουθήσουν προγράμματα προετοιμασίας (foundation courses) αναγνωρισμένα από αγγλικό πανεπιστήμιο. Στο DEI College λειτουργεί ανάλογο πρόγραμμα το οποίο ελέγχεται και πιστοποιείται από το πανεπιστήμιο του Bradford. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και τα μαθήματα που διδάσκονται.
    Το προσωπικό του  DEI College μπορεί ακόμη να σας βοηθήσει στην επιλογή των πανεπιστημίων και τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης προς τη UCAS ανεξάρτητα από το εάν παρακολουθείτε ή όχι μαθήματα.


Μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεσσαλονίκη

Επειδή η πλειονότητα των ενδιαφερομένων για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είναι εργαζόμενοι, στο DEI College λειτουργούμε ευέλικτα μεταπτυχιακά προγράμματα φημισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού που απαιτούν μικρή παρακολούθηση και οδηγούν στην απονομή τίτλου στους πλέον περιζήτητους τομείς, όπως είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά και η πληροφορική. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης αγγλικών

Η πιστοποίηση της επάρκειας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την αποδοχή σε προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων. Προς τούτο το DEI College διαθέτει έμπειρους καθηγητές που διδάσκουν την Αγγλική γλώσσα με στόχο την απόκτηση του απαραίτητου πιστοποιητικού.  Τα μαθήματα προσφέρονται στους σπουδαστές του DEI College αλλά και σε ανεξάρτητους υποψηφίους. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.Facebook