Dei College Youtube

Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου
από το Υπουργείο Παιδείας
(ΦΕΚ 1986 Β / 14-8-2013)

university of london

corporate_logo_monopartnership.jpg

Αναγνώριση των σπουδών Νομικής

Εγγραφή των πτυχιούχων του προγράμματος Νομικής του University of London International Programmes του DEI COLLEGE απευθείας στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ( Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α'208/27.09.2013), όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α'85 / 07-04-2014), οι πτυχιούχοι του προγράμματος Νομικής για εξωτερικούς σπουδαστές του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Bachelor of Laws, University of London International Programmes) το οποίο διδάσκεται στο DEI College εγγράφονται απευθείας στα μητρώα ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τους πτυχιούχους Ελληνικών Νομικών Σχολών.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 15 του Ν.4194/2013 , το οποίο καθορίζει τις ειδικές προϋποθέσεις άσκησης των κατόχων τίτλων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πριν την πρόσφατη τροποποίησή του από το Ν. 4254/2014, είχε ως εξής:

«1.Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να πραγματοποιούν άσκηση στην Ελλάδα, εφόσον:

α) είναι πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος των ανωτέρω κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αναγνωρισμένομε το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομικής Σχολής.»

Με το άρθρο πρώτο, υποπαράγραφο ΙΕ.1, περίπτωση β΄ του Ν.4254/2014, η παραπάνω παράγραφος του Ν. 4194/2013 τροποποιείται ως εξής:

«1.Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να πραγματοποιούν άσκηση στην Ελλάδα, εφόσον:

α) είναι πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ανωτέρω υπό (α) Κρατών.»

Δεδομένων των ανωτέρω, οι πτυχιούχοι του προγράμματος Νομικής για εξωτερικούς σπουδαστές του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Bachelor of Laws, University of London International Programmes) το οποίο διδάσκεται στο DEI College έχουν τις εξής δυνατότητες προκειμένου να ενταχθούν στο δικηγορικό επάγγελμα στην Ελλάδα:

1. Να εγγραφούν απευθείας στο Μητρώο Ασκουμένων σε οποιονδήποτε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο και να αποκτήσουν τη δικηγορική ιδιότητα στην Ελλάδα με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τους πτυχιούχους Ελληνικών Νομικών Σχολών. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει:

α. Πρακτική άσκηση διάρκειας 18 μηνών˙

β. Συμμετοχή στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων˙

γ. Αίτηση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το διορισμό τους ως δικηγόροι στο Δικηγορικό Σύλλογο του Πρωτοδικείου που επιθυμούν.

2. Να εγγραφούν απευθείας στο Μητρώο Ασκουμένων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και να αποκτήσουν τη δικηγορική ιδιότητα στην Κύπρο, όπως ρητά προβλέπουν τα άρθρα 4(δ)(iii) και 4Α(2) του περί Δικηγόρων Νόμου της Κύπρου για τους κατόχους του πτυχίου Νομικής για εξωτερικούς σπουδαστές του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Bachelor of Laws, University of London International Programmes) και στη συνέχεια, αφού αναγνωριστούν τα επαγγελματικά τους προσόντα στην Ελλάδα, να ενταχθούν στο δικηγορικό επάγγελμα στη χώρα μας. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει:

α. Πρακτική άσκηση στην Κύπρο διάρκειας 12 μηνών˙

β. Συμμετοχή στις Εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου της Κύπρου˙

γ. Αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου για το διορισμό τους ως δικηγόροι στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο˙

δ. Αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Ελλάδα με έναν από τους εξής τρόπους: i) μετά από δοκιμασία που διενεργείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (άρθρα 16-17 Ν. 4194/2013), ή ii) χωρίς δοκιμασία μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία άσκησαν πραγματική και τακτική επαγγελματική δικηγορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στον τομέα του ελληνικού δικαίου συμπεριλαμβανομένου και του κοινοτικού (άρθρο 11 Π.Δ. 152/2000).

3. Να ακολουθήσουν τη διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Solicitor ή Barrister στη Μεγ. Βρετανία, και στη συνέχεια, αφού αναγνωριστούν τα επαγγελματικά τους προσόντα στην Ελλάδα με έναν από τους δύο τρόπους που αναλύθηκαν ανωτέρω υπό 2δ, να ενταχθούν στο δικηγορικό επάγγελμα στη χώρα μας. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει:

α. Παρακολούθηση μαθημάτων για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικηγόρων (Legal Practice Course ή Bar Professional Training Course, για Solicitors ή Barristers αντίστοιχα)˙

γ. Πρακτική Άσκηση δύο ετών ή ενός έτους (για Solicitors ή Barristers αντίστοιχα),

δ. Συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Solicitor ή Barrister˙

ε. Αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Ελλάδα με έναν από τους δύο τρόπους που αναλύθηκαν ανωτέρω υπό 2δ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών Νομικής του DEI College παρακαλούμε επισκεφθείτε το Κολλέγιό μας στη διεύθυνση Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131 στη Θεσσαλονίκη ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 2310-251888, 251999.Facebook